Godset – centrum för Sundbybergs framtid

Järnvägen, den självklara knutpunkten när Sundbyberg blev stad. Fastigheten Godset hade en central roll redan då. Här togs allt gods från tågen emot. När Sundbybergs nya stadskärna nu växer fram har Godset återigen en central roll. Granne med nya resecentrum ser vi till att den service resenärer och boende behöver finns på plats. Med allt från take away-kaffet på morgonen till matinköp eller skomakaren. Och vi gör det småsakligt.

 

Vi tar med oss teglet… 

Sundbyberg är en klassisk arbetarstad som står stadigt i sin historia. Järnvägen, industrin, men även variation och brokighet, har alltid varit närvarande. Vi vill förstärka det arvet genom att  addera mer industrikänsla och behålla teglet. Ett både taktilt och hållbart material, men som viktigast av allt håller fast vid Sundbybergs rötter. Dessutom vill vi värna småstadskänslan och fyller Godsets bottenvåning med små butiker, specialister på sitt gebit och givetvis caféer och matställen. Och som kronan på verket, i mitten en saluhall, där kvalitet och ett brett utbud står i centrum.

Byggnaden blir en länk mellan Sturegatan och det nya resecentrumet och bidrar med kommersiell service till de förbipasserande.  Vi kommer att lägga extra kärlek på bottenvåningens detaljer och material för att skapa en inkluderande och inbjudande miljö som välkomnar alla. Genom ett utökat utbud av moderna och attraktiva kontorslokaler mitt i knutpunkten för kollektivtrafiken bidrar Godset även till att stärka kontorserbjudandet kring Sundbybergs centrum och grannkvarteret Solna Business Park.

Tegelbärare i Sundbyberg

Tegelbärare i Sundbyberg vid förra sekelskiftet. Källa: Sundbybergs stadsmuseum

De många terrasserna kommer erbjuda en mängd olika aktiviteter, ett exempel skulle kunna vara utomhusträning.

…och skapar nya, roliga platser 

Vi vill addera extra kvaliteter till vår befintliga fastighet genom att bygga ett varierat, men framförallt aktivt taklandskap.  Fläktrummen på taket flyttas ner och ersätts istället med grönska och terrasser.  Vi tänker oss en restaurang med takbar i sydvästläge med utsikt över Sundbyberg. Det kommer att finnas plats för solceller, växtbäddar, fjärilsrabatter, växtväggar, odlingar, holkar, en pergola men framförallt plats för människor.

Att vi tillför restauranger och nöjeslokaler i området stöttar den gamla tradition av ett attraktivt nöjesutbud och nattliv som centrala Sundbyberg alltid har haft. Det bidrar även  till liv och rörelse under fler timmar på dygnet och ger en ökad trygghet i staden. Stationsområdet passar bra för den här typen av verksamhet eftersom det ligger nära kollektivtrafik och på lagom avstånd till bostadskvarter. Fasaden utåt kommer att uppfattas som småskalig och olika höjder på byggnader och terrasser bryter upp kvarterets massiva intryck. Det betyder att vi bygger på den befintliga fastigheten med två till sex våningar. Högst blir delen mot  Fabriksgränd för att sen trappa ner mot Sturegatan.

Vad händer nu?

Järnvägen genom Sundbyberg ska grävas ner en del av sträckan och marken ovan ska omvandlas till gator, torg och bebyggelse. Detaljplanen för järnväg, promenad och stadsbebyggelse är ute på samråd, och förhoppningen är att det ska finnas en antagen detaljplan till slutet av 2020, ungefär samtidigt som järnvägsplanen för projekt Mälarbanan planeras att antas. Detaljplanens syfte är att möjliggöra järnvägens utbyggnad genom Sundbybergs stad och ett grönstråk, utökade torgytor, bytespunkt, centralstation med tillhörande kontorshus och angränsande stadsbebyggelse. Byggstart för tunneln är tidigast 2022 och arbetet beräknas pågå i åtta år. Här nedan hittar du sammanfattning och länkar till de aktörer som driver arbetet framåt.

Läs mer

Bilden visar Sundbybergs stads detaljplanskarta.

Godset i korthet

Fastighet
Godset 4

Kommun
Sundbyberg

Byggt/ombyggt
1977

Lokalytor
Cirka 21 000 kvadratmeter BTA

 

Adress
Sturegatan 3-9 / Fabriksgränd 1 / Järnvägsgatan 2-10 / Lysgränd 2

 

Är du mer nyfiken på Godset och Sundbybergs utveckling?
Prata med vår expert!

Eva Philipson
Fastighetsutvecklare Eva Philipson 070-623 46 78 · 08-782 04 68 eva.philipson@vasakronan.se