Godset – centrum för Sundbybergs framtid

Järnvägen, den självklara knutpunkten när Sundbyberg blev stad. Fastigheten Godset hade en central roll redan då. Här togs allt gods från tågen emot. När Sundbybergs nya stadskärna nu växer fram har Godset återigen en central roll. Granne med nya resecentrum ser vi till att den service resenärer och boende behöver finns på plats. Med allt från take away-kaffet på morgonen till matinköp eller skomakaren. Och vi gör det småskaligt.

 

Vi tar med oss teglet… 

Sundbyberg är en klassisk arbetarstad som står stadigt i sin historia. Järnvägen, industrin, men även variation och brokighet, har alltid varit närvarande. Vi vill förstärka det arvet genom att  addera mer industrikänsla och behålla teglet. Ett både taktilt och hållbart material, men som viktigast av allt håller fast vid Sundbybergs rötter. Dessutom vill vi värna småstadskänslan och fyller Godsets bottenvåning med små butiker, specialister på sitt gebit och givetvis caféer och matställen. Och som kronan på verket, i mitten en saluhall, där kvalitet och ett brett utbud står i centrum.

Byggnaden blir en länk mellan Sturegatan och det nya resecentrumet och bidrar med kommersiell service till de förbipasserande.  Vi lägger extra kärlek på bottenvåningens detaljer och material för att skapa en inkluderande och inbjudande miljö som välkomnar alla. Genom ett utökat utbud av moderna och attraktiva kontorslokaler mitt i knutpunkten för kollektivtrafiken bidrar Godset även till att stärka kontorserbjudandet kring Sundbybergs centrum och grannkvarteret Solna Business Park.

Tegelbärare i Sundbyberg

Tegelbärare i Sundbyberg vid förra sekelskiftet. Källa: Sundbybergs stadsmuseum

De många terrasserna kommer erbjuda en mängd olika aktiviteter, ett exempel skulle kunna vara utomhusträning.

…och skapar nya, roliga platser 

Vi adderar extra kvaliteter till fastigheten genom att bygga ett varierat, men framförallt aktivt taklandskap.  Fläktrummen på taket flyttas och ersätts med grönska och terrasser.  Vi tänker oss en restaurang med takbar i sydvästläge med utsikt över Sundbyberg och plats för solceller, växtbäddar, fjärilsrabatter, växtväggar, odlingar, holkar, en pergola men framförallt plats för människor.

Vi tillför restauranger och nöjeslokaler och stöttar den gamla traditionen av ett attraktivt nöjesutbud och nattliv som centrala Sundbyberg alltid har haft. Det bidrar till liv och rörelse och ökad trygghetskänsla. Fasaden utåt kommer att uppfattas som småskalig och olika höjder på byggnader och terrasser bryter upp kvarterets massiva intryck. Det betyder att vi bygger på den befintliga fastigheten med två till sex våningar. Högst blir delen mot Fabriksgränd för att sen sänkas ner mot Sturegatan.

Vad händer nu?

Järnvägen genom Sundbyberg ska grävas ner en del av sträckan och marken ovan ska omvandlas till gator, torg och bebyggelse. Detaljplanen för järnväg, promenad och stadsbebyggelse är ute på samråd, och förhoppningen är att det ska finnas en antagen detaljplan till slutet av 2021. Detaljplanens syfte är att möjliggöra järnvägens utbyggnad genom Sundbybergs stad och ett grönt stråk, utökade torgytor, bytespunkt, centralstation med tillhörande kontorshus och angränsande stadsbebyggelse. Byggstart för tunneln är tidigast 2024. Förberedande arbeten pågår redan nu. Tunnelbygget beräknas pågå i åtta år. Här nedan hittar du sammanfattning och länkar till de aktörer som driver arbetet framåt.

Läs mer

Detaljplans karta: Sundbybergs stad

Kort om Godset

Fastighet
Godset 4

Kommun
Sundbyberg

Adress
Sturegatan 3-9 / Fabriksgränd 1 / Järnvägsgatan 2-10 / Lysgränd 2

Byggt/ombyggt
1977

Lokalytor
Cirka 21 000 kvadratmeter BTA

 

Vill du veta mer om Godset och Sundbybergs utveckling?
Prata med vår expert!

Stadsutvecklare Eva Philipson 070-623 46 78 · 08-782 04 68 eva.philipson@vasakronan.se