Lars Johnsson har bestämt sig för att lämna sin tjänst som vice vd och chef för fastighetsinvesteringar på Vasakronan.

Anledningen till detta är att hans relation med Sheila Florell, chefsjurist på Vasakronan, under den senaste tiden har utvecklats till något mer än en jobbrelation. Med hänsyn till deras respektive yrkesroller väljer Lars Johnsson nu att lämna Vasakronan.

Lars Johnsson började på AP Fastigheter 1995. Sedan den 1 september 2008 har han arbetat som vice vd och chef fastighetsinvesteringar på Vasakronan.

– Jag vill passa på att tacka Lars Johnsson för hans värdefulla insatser på Vasakronan och önskar honom lycka till med framtida utmaningar, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd
Tel: 070-553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare, kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se