Vasakronans stipendium till masterelev på Konstfack går till Mattias Selldén

Vasakronans stipendium till masterelev på Konstfack går till Mattias Selldén

Mattias får stipendiet för sitt examensarbete ”Square Birch” där hans observation av den moderna människans relation till naturen har tagit gestalt i två uppsättningar möbler och föremål främst riktade till användning i hemmiljö.

I Square Birch utgör hantverket, materialet och det absurda lika stora komponenter i undersökningen kring ett annat sätt att bo och leva. Träet är utgångspunkten för en hantverksbaserad och konstnärligt inriktad analys. Mattias använder sig av en både intuitiv och genomtänkt metod för att utveckla och experimentera med materialets olika användningsområden. Han prövar på så vis träets olika möjligheter och uttryck i gränslandet mellan det naturliga och det artificiella.

I sitt examensarbete ställer Mattias Selldén också viktiga och övergripande frågor kring vår tids stora utmaning; hur formulerar vi en ny relation till den värld som är förutsättningen för vår existens? I en digitaliserad och teknologiserad samtid påminner han oss om att respekten för naturen, den praktiska kunskapen och de miljöer vi vistas i är grunden för ett hållbart samhälle.

– Vi är övertygade om den fysiska miljöns kraft för att verksamheter ska kunna förändras och utvecklas på ett bra sätt. Omsorgsfullt utformade miljöer stimulerar människor. Här spelar konst, design och arkitektur en stor roll. Stipendiet till en elev vid Konstfack är ett sätt för oss att uppmuntra och stötta tillväxten av duktiga konstnärer, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

Juryns ledamöter:

  • Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan och medlem i Vasakronans konstråd
  • Staffan Arwidi, Senior Investment Manager och medlem i Vasakronans konstråd
  • Susanne Wallberg, fastighetschef Vasakronan och medlem Vasakronans konstråd
  • Maria Lantz, rektor Konstfack och medlem i Vasakronans konstråd
  • Ann Magnusson, konstkonsult och medlem i Vasakronans konstråd

 

Kommunikationschef Rebecca L Thorell 072-222 15 09 · 08-566 205 09 rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se