Vasakronans stipendium till masterelev på Konstfack 2017

2017-06-02

Agga Anna Mette Stage, masterelev vid Konstfack, grafisk designer, art director och illustratör tilldelas Vasakronans stipendium 2017. Genom verken The Body Soap Generator och A Voice-Over ställer hon frågor om hur vi påverkas av reklam och hur den formar vårt sätt att relatera till produkter, oss själva och omvärlden utan att vi reflekterar över det.

Utifrån omfattande studier av hur kroppstvål säljs i Skandinavien har Agga Anna Mette Stage återanvänt reklamens principer och gestaltar detta i två verk: The Body Soap Generator och A Voice-Over.

I sitt masterarbete ställer Agga frågor om hur vi påverkas av reklamen och hur den formar vårt sätt att relatera till produkter, oss själva och omvärlden utan att vi reflekterar över det. Hon visar det språk som används och hur värderingar om heteronormativitet, medelklassvärderingar, vithet och idéer om civilisation upprepas och konformeras genom reklam för renlighetsprodukter.

Utgångspunkten i The Body Soap Generator är de ord som används på etiketterna från de 180 tvålsprodukter som sålts mest i Danmark, Norge och Sverige 2016–2017. Agga har genom upprepning och nya kombinationer av ord format 800 miljoner unika budskap kopplade till renlighet. I verket A Voice-Over presenteras genom en bekant röst från reklamfilmer ett material som blottar historien av att sälja tvål i Europa.

Aggas masterarbete blottlägger reklamens logik och kopplingen till perception och kognition. Hennes arbete är därför värdefullt för alla aktörer som verkar inom det offentliga rummet, i synnerhet i de sammanhang där frågor om etik och hållbarhet konstant behöver prövas.

Som Sveriges största fastighetsägare tar Vasakronan ett ansvar att forma miljöer där människor trivs och kan utvecklas. Konstnärlig gestaltning bidrar till både trivsel och ökat värde och har därför en viktig plats i och runt bolagets fastigheter. Stipendiet till Konstfack är ett sätt för Vasakronan att uppmuntra och stötta tillväxten inom konsten.

Klicka här för att a del av konstverket The Body Soap Generator
Klicka här för att läsa mer om Agga Anna Mette Stage

Juryn består av:
Fredrik Wirdenius, Staffan Arwidi, Tina Nyholm och Ann Magnusson – samtliga från Vasakronans konstråd – samt Maria Lantz, rektor Konstfack.

För mer information, vänligen kontakta:

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare, kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post:  rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se     

Dokument och länkar

Media

Agga

Agga

Fotograf: Gustav Kaiser

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 117 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 179 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se