Vasakronans stipendium till Konstfack 2016

2016-06-03

Vasakronans stipendium till en masterelev på Konstfack 2016 går till Lisa Wallert, Masterstudent vid CRAFT! Keramik och Glas, Masterprogram Craft, Ceramics & Glass.

Som Sveriges största fastighetsägare har Vasakronan ett stort ansvar att gestalta hållbara arbetsmiljöer där människor trivs och kan utvecklas. Konstnärlig gestaltning har därför en viktig plats i bolagets fastigheter och bidrar till både trivsel och ökat värde.

– Omsorgsfullt utformade miljöer stimulerar människor på ett positivt sätt och vi är övertygade om den fysiska miljöns kraft för människors och verksamheters förändring och utveckling, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan. Stipendiet till Konstfack är ett sätt för oss att uppmuntra och stödja tillväxten inom konsten.

Motiveringen till årets stipendiat lyder:

Lisa Wallert använder handens avtryck för att undersöka lerans egenheter. Ur detta arbete förkroppsligas den estetiska och fysiska upplevelsen. Examensarbetet ”Embodied” är på samma gång både hölje, skydd och rumsskapande. De skelettliknande rustningarna i form av torsos och de hängande tunga skulpturala formerna med fladdermusdekor pekar mot något okänt vi inte har kontroll över men alla berörs av.

I den postapokalyptiska actionfilmen Mad Max: Fury Road utforskas på ett rasande vis roller, beteenden och förutsättningar för hur vi organiserar oss och åstadkommer något gemensamt. Filmen visar inte bara det som är utan väcker också föreställningar om en möjlig och oviss framtid. På samma vis berör Lisa Wallert i sitt examensarbete de angelägna frågorna om liv, död, relationer och samhällsbyggande. I sin analys av det keramiska materialet övertygar hon om detaljernas och gestaltningens betydelse, om dess konsekvenser för rumsskapande samt hur mänsklig identitet kan uppstå och användas.

Juryn består av:
Fredrik Wirdenius, Vasakronans konstråd
Staffan Arwidi, Vasakronans konstråd
Tina Nyholm, Vasakronans konstråd
Ann Magnusson, Vasakronans konstråd
Maria Lantz, rektor Konstfack.

Mer info om konstnären på www.lisawallert.com 

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd  Vasakronan
Tel: 070-553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se 

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare, kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se     

Media

konstfack DSF5027

konstfack DSF5027

1400473 1200 675

1400473 1200 675

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 106 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 183 fastigheter med en total area på cirka 2,5 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se