Vasakronans stipendium till Konstfack 2015

2015-06-05

Vasakronans stipendium till en masterelev på Konstfack 2015 går till Patrik Pettersson, IA/InSpace, för”Profiler, paneler och rumslighet”.  Ett examensarbete som väl överensstämmer med Vasakronans fokus på hållbara och trivsamma kontors-miljöer. Patrik Petterssons arbete behandlar en av inredningens grundstenar
– väggen – och hur den kan bekläs.

Till 2015 års Vasakronan-stipendiat har juryn utsett Patrik Pettersson, IA/Inspace, för examensarbetet ”Profiler, paneler och rumslighet”. 

Patrik Pettersson har utgått från den traditionella pärlsponten och dess profil och undersökt hur den kan utvecklas och användas idag. Hans arbete gör oss uppmärksamma på hur en beklädd vägg fungerar som både estetisk och fysisk upplevelse.

Som Sveriges största fastighetsägare har Vasakronan ett stort ansvar att gestalta hållbara arbetsmiljöer där människor trivs och kan utvecklas. Konstnärlig gestaltning har därför en viktig plats i våra fastigheter och bidrar till både trivsel och ökat värde.

– Estetiska aspekter är viktiga för hur människor upplever sin inomhusmiljö, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan. Patrik Petterssons arbete visar på ett självklart vis pärlspontens konstnärliga och funktionella värde i den fysiska miljön.

– Dessutom bidrar arbetet till möjligheterna att flytta väggpaneler och skapa nya rumsligheter och därmed minska behovet av att bygga om eller riva permanenta väggar, säger Fredrik Wirdenius.

I juryn ingick Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan, Dag Levander, fastighetschef Vasakronan, Staffan Arwidi, Investment Manager Vasakronan samt Maria Lantz, rektor Konstfack.
Mer info om konstnären på www.patrikpettersson.com


För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd Vasakronan
Tel: 070-553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se   

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare Kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se 

Dokument och länkar

Media

patrik pettersson

patrik pettersson

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 95 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 185 fastigheter med en total area på cirka 2,5 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se