Vasakronans stipendium till Konstfack 2014

2014-06-05

Vasakronans stipendium till en masterelev på Konstfack går 2014 till Pål Rodenius och verket ”The Link” som utforskar hur människan med hjälp av lek och interaktion kan nå ökad kroppslig förståelse.

Till 2014 års Vasakronan-stipendiat har juryn utsett Pål Rodenius, IA/Inspace, med verket ”The Link”, en storskalig, cirkelformad nätgunga som skapats utifrån konstnärens egen kropp. När verket samspelar med rummets rymd och de kroppar som befinner sig där, blir det ett socialt objekt, som också med sina rörelser ger rummet nya kvaliteter.

– När man sätter sig inuti hjulet, upplever man känslan av lata sommardagar i hammocken, blandat med upplevelsen av att vara mittpunkten i rummet, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

Pål Rodenius har utforskat hur vi med hjälp av lek och interaktion kan nå ökad förståelse för våra kroppar. Genom att designa föremål som ligger i gränszonen mellan möbler, sport och fritid, vill han göra oss mer medvetna om rymd och närvaro.

Som Sveriges största fastighetsägare har Vasakronan ett stort ansvar att gestalta hållbara arbetsmiljöer där människor trivs.

– Vi hoppas att i framtiden få se Pål Rodenius verk i både inomhus- och utomhusmiljöer, säger Fredrik Wirdenius. Hans föremål ger ökat välbefinnande och tid för eftertanke, både på kontor och på allmänna platser.

I juryn ingick Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan, Dag Levander, fastighetschef Vasakronan, Staffan Arwidi, Investment Manager Vasakronan samt Maria Lantz, rektor Konstfack.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd Vasakronan
Tel: 070- 553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se

Anna Dahlin
Projektledare kommunikation
Tel: 076-136 05 65
E-post: anna.dahlin@vasakronan.se

Dokument och länkar

Media

Vasakronans%20stipendium%20konstfack%202014k

Vasakronans%20stipendium%20konstfack%202014k

thelink

thelink

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 88 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm (http://vasakronan.se/sok-lokal/stockholm), Uppsala (http://vasakronan.se/sok-lokal/uppsala), Göteborg (http://vasakronan.se/sok-lokal/goteborg), Malmö (http://vasakronan.se/sok-lokal/malmo) och Lund (http://vasakronan.se/sok-lokal/lund). Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 192 fastigheter med en total area på cirka 2,6 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se