Vasakronans stipendium till Konstfack 2013

2013-06-05

Vasakronan delar ut 2013 års Konstfack-stipendium till ”The cocktail effect” av Karolina Hägg i mastergruppen Jewellery + Corpus (konstnärlig masterexamen i Konsthantverk). Verket gestaltar matens betydelse för människors förmåga till överlevnad i det fysiska rummet.

Till 2013 års stipendiat har juryn utsett Karolina Hägg i mastergruppen Jewellery + Corpus (konstnärlig masterexamen i Konsthantverk) med verket ”The cocktail effect”.

– Karolina Hägg gestaltar på ett elegant och tankeväckande vis hur viktigt det är att öka medvetenheten om hållbarhetsfrågor både ur ett individ- och samhällsperspektiv, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

Utgångspunkt för ”The cocktail effect” är den mänskliga kroppen och vårt ambivalenta förhållande till maten som både näring och njutning.

– Detaljrikt, delikat och med en suverän känsla för udda material, som bland annat bly och gelatin, tydliggör Karolina Hägg matens betydelse för människors förmåga till överlevnad i det fysiska rummet, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

I juryn ingick Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan, Dag Levander, fastighetschef Vasakronan, Staffan Arwidi, Investment Manager Vasakronan, Maria Lantz, rektor Konstfack samt Ann Magnusson, projektledare konst Vasakronan.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd Vasakronan
Tel: 0705-538 062
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se

Anna Dahlin
Projektledare kommunikation
Tel: 0761-360 565
E-post: anna.dahlin@vasakronan.se

Dokument och länkar

Media

Vasakronan Konstfack stipendium 2013

Vasakronan Konstfack stipendium 2013

ma-jc karolina hagg 01

ma-jc karolina hagg 01

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till 85 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm (http://vasakronan.se/sok-lokal/stockholm), Uppsala (http://vasakronan.se/sok-lokal/uppsala), Göteborg (http://vasakronan.se/sok-lokal/goteborg), Malmö (http://vasakronan.se/sok-lokal/malmo) och Lund (http://vasakronan.se/sok-lokal/lund). Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 193 fastigheter med en total area på cirka 2,6 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se