Anna får utmärkelsen för sitt engagemang för gröna fastigheter och motiveringen lyder:

”Anna Denell har en akademisk bakgrund från samhällsbyggnad på Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm. Anna har med sin djupa kunskap inom hållbarhet och fastigheter bidragit till att föra hållbarhet till en ny nivå i samhällsbyggnadssektorn. Anna har ett driv och energi som når utanför den egna branschen och hon finns med i många olika initiativ och samarbeten gällande hållbarhet och gröna byggnader. Anna inspirerar genom att leva som hon lär, vara oerhört insatt och kunnig och att ständigt ta in nya hållbarhetsaspekter i verksamheten på ett imponerande affärsmässigt sätt.”

Och att Anna brinner för de frågor som Vasakronan jobbar med är ingen hemlighet och hon står ofta och gärna på scenen för att sprida information om hur alla på företaget jobbar med hållbarhetsfrågor – varje dag, både i det stora och det lilla.

På frågan vilka frågor hon tycker är viktigast för branschen att jobba med ur ett hållbarhetsperspektiv svarar hon att energianvändning naturligtvis är en viktig fråga. Men hon poängterar samtidigt att hållbarhet inom fastighetsföretagande omfattar så mycket mer, som till exempel att hushålla bättre med byggmaterial, genom bland annat återbruk.

Anna Denell 2– Att använda återbrukat material i större utsträckning både vid ny- och ombyggnad har en enorm potential. Då minskas användningen av ”jungfruliga resurser”, och även uppkomsten av byggavfall någon annanstans. Detsamma gäller hyresgästernas avfall – om vi kan inspirera våra hyresgäster att sortera i större utsträckning så går det att öka återvinningen rejält och samtidigt göra stor miljönytta.

Transporter är en annan viktig fråga för branschen att ta tag i. Det handlar både om de transporter som uppstår när vi bygger men också de som behövs när leveranser av olika slag ska göras till våra fastigheter.

– Dessutom har vi ju hyresgäster som ska kunna ta sig till jobbet på ett hållbart sätt. Därför är det viktigt att vi som fastighetsägare tillgodoser det behov hyresgästerna har av till exempel cykelrum, cykelparkeringar och omklädningsrum. Vi ser också till att vi har laddplatser och bilpooler för att underlätta gröna transporter.

Att jobba med de sociala dimensionerna av hållbarhet är ett område där Anna ser stora möjligheter.

– Vi påverkar väldigt många människor med vår verksamhet, både våra hyresgäster och andra människor som rör sig i och runt våra fastigheter. Deras hälsa, välmående och säkerhet är viktiga delar i vårt hållbarhetsarbete. Vi påverkar även medarbetarna hos våra leverantörer. Därför ställer vi tydliga krav på att även leverantörerna ska erbjuda schyssta arbetsvillkor och säkra, sunda arbetsmiljöer som är fria från alla tänkbara former av diskriminering. Att följa upp detta är en viktig del av hållbarhetsarbetet.

Även privat är Anna hängiven hållbarhetsfrågorna. Hon försöker leva så klimatsmart som möjligt genom att cykla till jobbet, äta vegetariskt och hon är en flitig användare av Blocket där hon både köper och säljer begagnat. Hon åker helst tåg, klimatkompenserar alltid för en flygbiljet och kör miljöbil men använder sällan bilen under milen. I tider som präglas av flyktingströmmar försöker hon också ställa upp och bidra till den sociala dimensionen av hållbarhet genom att ställa upp som volontär.

– Fast just detta kanske jag inte skulle kalla ”socialt ansvar”. Det handlar i grund och botten om ren och skär medmänsklighet eller möjligen det som vi på Vasakronan skulle kalla för ”humanistisk grundsyn” – en av grundpelarna i vår företagskultur.

Klicka här för att läsa mer om Årets samhällsbyggare.