Vasakronans delårsrapport januari-september 2019

2019-10-30

Framgångsrik uthyrning under kvartalet

Under perioden genomfördes nyuthyrningar motsvarande 170 000 kvadratmeter (99 000) med en årshyra på 706 mkr (338). Bland annat flyttar Spelbolaget King och Stureplansgruppen in i Sergelhuset i centrala Stockholm i slutet av 2020. I Garnisonen i Stockholm har Wise Group hyrt 3 600 kvadratmeter och i Hilton i Frösundavik utanför Stockholm har IFS Sverige hyrt 1 300 kvadratmeter.

•    Hyresintäkterna ökade till totalt 5 232 mkr (5 006). I ett jämförbart bestånd var ökningen 7 procent (5)
•    Nyuthyrningar har gjorts av 170 000 kvadratmeter (99 000) med en årshyra på 706 mkr (338) och nettouthyrningen uppgick till 298 mkr (6)
•    Uthyrningsgraden uppgick till 93,1 procent (92,8) vid periodens utgång. Vakansen förklaras till 2,3 procentenheter (2,9) av vakans i pågående projekt och utvecklingsfastigheter
•    Driftöverskottet ökade till totalt 3 875 mkr (3 616). I ett jämförbart bestånd ökade driftnettot med 7 procent (6)
•    Resultat före värdeförändringar och skatt ökade till 3 716 mkr (2 731), där resultat från andelar i joint venture svarar för 887 mkr av ökningen
•    Värdeförändring på fastigheter uppgick till 6 769 mkr (6 692), vilket motsvarar en värdeökning på 5,0 procent (5,4)
•    Fastighetsbeståndets värde uppgick vid periodens utgång till 147 385 mkr (134 303)
•    Värdeförändring på derivat uppgick till -1 713 mkr (170) till följd av sjunkande långa marknadsräntor
•    Resultat efter skatt uppgick till 7 215 mkr (8 902)

I ett jämförbart bestånd steg hyresintäkterna med 7 procent (5). Omförhandlingar och förlängningar har genomförts motsvarande 230 000 kvadratmeter (215 000) och en årshyra om 772 mkr (645), som resulterade i en ny utgående hyra som översteg den tidigare med 12,3 procent (11,2).

– Vi upplever ett stort intresse för Sergelhuset och vi har nu också startat moderniseringen av Sergelgatan. Rör man sig i området runt Sergels torg kan man redan nu börja ana vilken potential som finns i det vi kallar Sergelstan, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

På Södermalm i Stockholm startar nu utvecklingen av fastigheten Nattugglan till en modern kontorsfastighet om 15 000 kvadratmeter. Sedan tidigare har ett 15-årigt hyresavtal tecknats med Tyréns om 12 000 kvadratmeter i fastigheten. Det innebär att uthyrningsgraden uppgår till 80 procent redan vid byggstart.

I augusti utsåg Vasakronans styrelse Johanna Skogestig till ny vd för bolaget. Johanna har en gedigen erfarenhet från olika positioner i fastighetsbranschen och har sedan 2015 varit ansvarig för fastighetsinvesteringar på Vasakronan. Johanna tillträder tjänsten den 1 november.

Fredrik Wirdenius
Vd Vasakronan
Tel: 070-553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se

Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans
Tel: 070-968 15 40
E-post: christer.nerlich@vasakronan.se

Media

TMRW Vasakronan Sergelstan Aerial Copyright tmrw se

TMRW Vasakronan Sergelstan Aerial Copyright tmrw se

Fotograf: Vasakronan TMRW

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 147 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 173 fastigheter med en total area på cirka 2,3 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se