Vasakronans delårsrapport januari-september 2019

Framgångsrik uthyrning under kvartalet  

Under perioden genomfördes nyuthyrningar motsvarande 170 000 kvadratmeter (99 000) med en årshyra på 706 mkr (338). Bland annat flyttar Spelbolaget King och Stureplansgruppen in i Sergelhuset i centrala Stockholm i slutet av 2020. I Garnisonen i Stockholm har Wise Group hyrt 3 600 kvadratmeter och i Hilton i Frösundavik utanför Stockholm har IFS Sverige hyrt 1 300 kvadratmeter.

 

  • Hyresintäkterna ökade till totalt 5 232 mkr (5 006). I ett jämförbart bestånd var ökningen 7 procent (5)
  • Nyuthyrningar har gjorts av 170 000 kvadratmeter (99 000) med en årshyra på 706 mkr (338) och nettouthyrningen uppgick till 298 mkr (6)
  • Uthyrningsgraden uppgick till 93,1 procent (92,8) vid periodens utgång. Vakansen förklaras till 2,3 procentenheter (2,9) av vakans i pågående projekt och utvecklingsfastigheter
  • Driftöverskottet ökade till totalt 3 875 mkr (3 616). I ett jämförbart bestånd ökade driftnettot med 7 procent (6)
  • Resultat före värdeförändringar och skatt ökade till 3 716 mkr (2 731), där resultat från andelar i joint venture svarar för 887 mkr av ökningen
  • Värdeförändring på fastigheter uppgick till 6 769 mkr (6 692), vilket motsvarar en värdeökning på 5,0 procent (5,4)
  • Fastighetsbeståndets värde uppgick vid periodens utgång till 147 385 mkr (134 303)
  • Värdeförändring på derivat uppgick till -1 713 mkr (170) till följd av sjunkande långa marknadsräntor
  • Resultat efter skatt uppgick till 7 215 mkr (8 902)

I ett jämförbart bestånd steg hyresintäkterna med 7 procent (5). Omförhandlingar och förlängningar har genomförts motsvarande 230 000 kvadratmeter (215 000) och en årshyra om 772 mkr (645), som resulterade i en ny utgående hyra som översteg den tidigare med 12,3 procent (11,2).

– Vi upplever ett stort intresse för Sergelhuset och vi har nu också startat moderniseringen av Sergelgatan. Rör man sig i området runt Sergels torg kan man redan nu börja ana vilken potential som finns i det vi kallar Sergelstan, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

På Södermalm i Stockholm startar nu utvecklingen av fastigheten Nattugglan till en modern kontorsfastighet om 15 000 kvadratmeter. Sedan tidigare har ett 15-årigt hyresavtal tecknats med Tyréns om 12 000 kvadratmeter i fastigheten. Det innebär att uthyrningsgraden uppgår till 80 procent redan vid byggstart.

I augusti utsåg Vasakronans styrelse Johanna Skogestig till ny vd för bolaget. Johanna har en gedigen erfarenhet från olika positioner i fastighetsbranschen och har sedan 2015 varit ansvarig för fastighetsinvesteringar på Vasakronan. Johanna tillträder tjänsten den 1 november.

Sergelstan. Bild: Vasakronan TMRW
Chef ekonomi och finans Christer Nerlich 070-968 15 40 · 08-566 205 40 christer.nerlich@vasakronan.se