Vasakronans delårsrapport januari-september 2017

2017-11-17

Stor efterfrågan på lokaler och stigande hyror

Efterfrågan på kontorslokaler är fortsatt stark och i kombination med rekordlåga vakanser i centrala lägen ger det stigande hyresnivåer generellt. Totalt hyrdes 120 000 kvadratmeter (105 000) ut under perioden, med en årshyra motsvarande 407 mkr (349). Omförhandlingar och förlängningar resulterade i en årshyra på 718 mkr (608), en ökning med 10,7 procent (9,6).

  • Hyresintäkterna ökade totalt till 4 836 mkr (4 646). I ett jämförbart bestånd var ökningen 5 procent.
  • Uthyrningsgraden uppgick till 92,7 procent (93,7). Under perioden har projektfastigheten Sergelhuset planenligt tomställts, vilket påverkat uthyrningsgraden med -1,4 procentenheter.
  • Fastighetskostnaderna uppgick totalt till -1 350 mkr (-1 321). I ett jämförbart bestånd var ökningen 3 procent.
  • Driftnettot ökade totalt till 3 499 mkr (3 325). I ett jämförbart bestånd var ökningen 6 procent.
  • Resultat före värdeförändringar och skatt ökade till 2 554 mkr (2 394), förklarat av högre hyresintäkter.
  • Värdeförändring på fastigheter uppgick till 5 662 mkr (8 157), vilket motsvarar en värdeökning på 4,9 procent (7,9), främst till följd av stigande marknadshyror. Beståndets värde uppgick vid periodens utgång till 123 mdkr.
  • Värdeförändring på finansiella instrument uppgick till 535 mkr (-1 777) till följd av höjda långa marknadsräntor.
  • Resultat efter skatt uppgick till 6 833 mkr (6 990).
  • Andelen miljöcertifierade fastigheter ökade till 83 procent (73) vid periodens utgång.

I ett jämfört bestånd ökade hyresintäkterna med 5 procent. I Stockholm blev Klara C fullt uthyrt efter nya hyresavtal med Scandinavian Photo, Vapiano och Convendum. I Malmö är butiksbeståndet utmed Södra Förstadsgatan åter fullt uthyrt efter uthyrning till Willys Hemma.

Strax efter periodens utgång tecknade Vasakronan ett femtonårigt hyresavtal med Tyréns om 12 000 kvadratmeter på Medborgaplatsen i Stockholm. Avsikten är att ersätta en befintlig byggnad med en ny modern och utökad kontorsfastighet om totalt 15 000 kvadratmeter som planeras stå klar för inflyttning 2021.

– Den starka hyresmarknaden skapar goda förutsättningar för vår fastighetsutveckling. Vi utvecklar idag nya fastigheter i samtliga våra marknader. Det höjer både kvalitet och avkastning i beståndet. Ett exempel är den fullt uthyrda projektfastigheten Hubben som vi just nu färdigställer i Uppsala Science Park. Inom kort startas ytterligare ett projekt i parken, uppförandet av Celsius. Den omfattar 10 000 kvadratmeter och är redan före start till största delen uthyrd till Livsmedelsverket, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

Vasakronan har under perioden utsetts till Sveriges mest hållbara fastighetsbolag enligt studien Sustainable Brand Index, Business to Business, vilket är ett resultat av bolagets målmedvetna arbete och tydliga hållbarhetskommunikation.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd Vasakronan
Tel: 070-553 80 62

E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se

Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans
Tel: 070-968 15 40
E-post: christer.nerlich@vasakronan.se

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 123 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 178 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se