Vasakronans delårsrapport januari – september 2013

2013-11-07

Hållbara framgångar

Ökande fastighetsvärden, stigande hyror och god efterfrågan på lokaler, i kombination med ett fortsatt lågt ränteläge, ger ett starkt resultat för årets första nio månader. Det långsiktiga hållbarhetsarbetet bidrar positivt till lönsamheten.

  • Hyresintäkterna uppgick till 4 521 mkr (4 461), en ökning med 2 procent i ett jämförbart bestånd.
  • Uthyrningsgraden uppgick till 92,9 procent (93,4).
  • Driftnettot uppgick till 3 218 mkr (3 223), en ökning med 1 procent i ett jämförbart bestånd.
  • Resultat före värdeförändringar och skatt ökade till 2 038 mkr (1 966) till följd av ett förbättrat räntenetto.
  • Värdeförändring fastigheter uppgick till 1 329 mkr (1 083), vilket motsvarar en värdeökning på 1,6 procent (1,3). Beståndets värde uppgick vid periodens utgång till 86,2 mdkr.
  • Orealiserad värdeförändring på finansiella instrument uppgick till 1 112 mkr (-360) till följd av höjda långfristiga marknadsräntor.
  • Resultat efter skatt ökade till 3 659 mkr (2 040).

Hyresintäkterna fortsätter att öka, vilket medfört en ökning av driftnettot med 1 procent i ett jämförbart bestånd. Genom ett förbättrat räntenetto ökade resultat före värdeförändringar och skatt med 4 procent och uppgick till 2 038 mkr (1 966).

I början av oktober tilldelades Vasakronan energieffektiviseringspriset E-prize för det innovativa arbetet med att minska energianvändningen i fastighetsbeståndet. Samtidigt kom resultatet från den globala hållbarhetsundersökningen GRESB där Vasakronan var det enda svenska fastighetsbolag som nådde den högsta nivån ”Green star”. Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan, kommenterar:

– Det är oerhört glädjande att vårt målmedvetna hållbarhetsarbete nu tydligt bidrar till ökad lönsamhet. Den minskade energianvändningen har medfört årliga kostnadsbesparingar på cirka 100 mkr och en ökning av fastighetsvärdet med uppskattningsvis 2 mdkr – samtidigt som koldioxidutsläppen minskat med 97 procent. Det här visar att bra affärer och ansvarsfullt fastighetsföretagande går hand i hand.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd
Tel: 070-553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se

Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans
Tel: 070-968 15 40
E-post: christer.nerlich@vasakronan.se

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till 86 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm (http://vasakronan.se/sok-lokal/stockholm), Uppsala (http://vasakronan.se/sok-lokal/uppsala), Göteborg (http://vasakronan.se/sok-lokal/goteborg), Malmö (http://vasakronan.se/sok-lokal/malmo) och Lund (http://vasakronan.se/sok-lokal/lund). Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 190 fastigheter med en total area på cirka 2,6 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se