Vasakronans delårsrapport januari-juni 2015

2015-08-21

Det högsta halvårsresultatet någonsin för Vasakronan

Stabilt driftnetto, låga räntor och stigande fastighetsvärden resulterade i ett halvårsresultat på 5 637 mkr. Värdet på fastigheterna ökade med hela 5,5 procent.

  • Hyresintäkterna ökade och uppgick totalt 3 003 mkr (2 933). I ett jämförbart bestånd var ökningen 1 procent.
  • Uthyrningsgraden ökade till 92,5 procent (91,7).
  • Driftnettot ökade och uppgick totalt till 2 095 mkr (2 071). I ett jämförbart bestånd minskade driftnettot med 1 procent.
  • Resultat före värdeförändringar och skatt ökade till 1 469 mkr (1 374) främst till följd av ett förbättrat räntenetto.
  • Värdeförändring på fastigheter uppgick till 5,5 procent (1,9), vilket motsvarar 5 079 mkr (1 670). Beståndets värde uppgick vid periodens utgång till 98 mdkr.
  • Orealiserad värdeförändring på finansiella instrument uppgick till 645 mkr (-1349) till följd av högre långa marknadsräntor.
  • Resultat efter skatt ökade till 5 637 mkr (1 373).

Under det första halvåret genomfördes nyuthyrningar motsvarande 88 000 kvadratmeter (78 000) och en årshyra om 280 mkr (229). Det framgångsrika uthyrningsarbetet bidrog till att uthyrningsgraden ökade till 92,5 procent (91,7). Fastighetsmarknaden var fortsatt stark och totalt ökade värdet på fastigheterna med drygt 5 mdkr under perioden, främst förklarat av generellt sänkta avkastningskrav.

-En kraftig värdeökning tillsammans med ett starkt uthyrningsresultat gör att vi är mycket nöjda med det första halvåret. Fastighetsbeståndets höga kvalitet ger goda möjligheter att tillgodose önskemålen hos både nya och befintliga hyresgäster. Uthyrningen av 8 300 kvadratmeter kontor till KPMG i projektfastigheten Klara C mittemot centralstationen i Stockholm visar att efterfrågan på stora sammanhängande kontorsytor är god, säger Fredrik Wirdenius vd Vasakronan.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd
Tel: 070- 553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se

Christer Nerlich
Chef ekonomi och finans
Tel: 070-968 15 40
E-post: christer.nerlich@vasakronan.se

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 98 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 186 fastigheter med en total area på cirka 2,5 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se