Vasakronan vinner Miljöstrategipriset

Priset delas ut av tidskriften Miljö & Utveckling till någon som har utformat en tydlig hållbarhetsstrategi som förankrats i ledningen och genomförts på ett föredömligt sätt i relevanta delar av organisationen.

Vasakronan får priset för att bolaget ”uppvisar ett klimatarbete som gett stora resultat under lång tid tack vare tydliga mål och åtgärder. När de egna utsläppen nu är minimerade, går Vasakronan vidare med utsläpp hos kunder och leverantörer på samma systematiska sätt. Vasakronan visar att miljöarbete lönar sig, både genom ökad lönsamhet och ökad lojalitet från såväl kunder som anställda.”

– Det känns både roligt och hedrande att få ta emot det här priset. Att jobba med frågorna är någonting som alla vinner på och numera är det en del av vårt DNA. Frågorna engagerar alla i bolaget, både styrelse, företagsledning och kollegor. Att arbetet och resultatet uppmärksammas är ett erkännande, säger Anna Denell, hållbarhetschef Vasakronan.

I motiveringen lyfter juryn fram att Vasakronan har jobbat länge med tydliga mål och åtgärder och över tid kunnat visa på konkreta resultat. Man har bland annat minskat sina utsläpp med mer än 90 procent sedan 2006. Man har också minskat energianvändningen med över 60 procent, har 71 solcellsanläggningar i drift och 92 procent av beståndet är miljöcertifierat.

– Efter att ha minskat utsläppen i scope 1 och 2 ligger nu fokus på scope 3 med ambitionen att bli klimatneutrala i hela värdekedjan till 2030. En stor utmaning är till exempel att i högre grad visa på den effektiviseringspotential som finns i befintliga byggnader istället för att bygga nytt vilket är både resurskrävande och klimatpåverkande. Det är svåra saker vi nu tar itu med men vi har gjort svåra saker förut så jag är hoppfull, säger Anna Denell.

Priset har delats ut sedan 2015 och Vasakronan var en av 18 nominerade. Utdelningen skedde den 9 mars i samband med den årliga konferensen Miljöstrategidagarna.

Läs mer om:

Anna Denell

Hållbarhetschef 070-968 15 81 · 08-566 205 81

Rebecca L Thorell

Kommunikationschef 072-222 15 09 · 08-566 205 09