Vasakronan välkomnar Praktikertjänst till Telefonplan

2012-08-30

Den 17 september öppnar Praktikertjänst en ny vårdcentral på Telefonplan, som därmed erbjuder ännu bättre närservice för kontorsarbetande och boende. Mottagningen rymmer både distriktsläkar- och distriktssköterskemottagning samt barnavårdscentral.

Vasakronan har tecknat avtal med Praktikertjänst som den 17 september öppnar sin nya mottagning om 450 kvm. Mottagningen satsar på personlig kontakt, hög tillgänglighet (bland annat öppen mottagning), kontinuitet och samverkan med andra vårdaktörer.

– Vi är glada att välkomna Praktikertjänst till en ljus och nyrenoverad lokal på Telefonplan, säger Dag Levander, fastighetschef Vasakronan. I och med öppnandet av mottagningen erbjuder området en ännu bättre service för de allt fler människor som arbetar och bor här.

För Praktikertjänst var Telefonplan ett naturligt val då området varje år expanderar med nya företag och nybyggda bostäder. Då mottagningen ingår i Vårdval Stockholm är givetvis boende eller arbetande i närområdet välkomna att lista sig.

Verksamhetschef Anders Hallek, allmänläkare, driver Telefonplans Vårdcentral tillsammans med kollegan Anna Thoring, allmänläkare.

– Vi erbjuder både sjukvård och förebyggande hälsovård till alla oavsett ålder. Kontinuiteten, dvs att kunna nå sin egen distriktsläkare och distriktssköterska är viktig för oss, säger Anders Hallek, verksamhetschef. Det är allmänmedicinens kärna. Vi har möjlighet att utveckla och profilera verksamheten efterhand utifrån områdets behov men det viktigaste är att våra patienter känner sig trygga och nöjda med den vård och de råd de efterfrågar.


För mer information, vänligen kontakta: 

Eva Henriksson
Affärsområdeschef Syd
Tel: 0707-293 981
E-post eva.henriksson@vasakronan.se

Dag Levander
Fastighetschef
Tel:  0703-072 022
E-post: dag.levander@vasakronan.se 

Dokument och länkar

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 80 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm (http://vasakronan.se/sok-lokal/stockholm), Uppsala (http://vasakronan.se/sok-lokal/uppsala), Göteborg (http://vasakronan.se/sok-lokal/goteborg), Malmö (http://vasakronan.se/sok-lokal/malmo) och Lund (http://vasakronan.se/sok-lokal/lund). Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 199 fastigheter med en total area på cirka 2,6 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se