Vasakronan utvecklar laddparker för minskat fossilberoende

2014-11-25

Vasakronan utvecklar en av Sveriges största laddparker för elbilar. Totalt byggs 66 nya laddplatser för att människor enkelt ska kunna ladda sin bil, till exempel vid arbetsplatsen. Projektet är en del i Vasakronans arbete för fossiloberoende transporter och resor.   

För att fler människor ska våga köpa och köra elbil måste det finnas en infrastruktur som garanterar laddningsmöjligheter. Det är bakgrunden till Vasakronans satsning på laddparker, där företaget vill inspirera hyresgäster, leverantörer och även andra att gå över till förnyelse-bara energislag för sina transporter.

– Vasakronan har en nollvision när det gäller koldioxidutsläpp och strävar mot att inga fossilberoende transporter och resor ska ske i vår egen verksamhet, säger Anna Denell, hållbarhetschef. Att förse våra hyresgäster, leverantörer och även andra med förutsättningar att göra detsamma känns självklart.

Laddparkerna finns än så länge på fyra platser; Kista Entré, Rosenborg i Frösunda, Garnisonen på Östermalm i Stockholm och galleria Svava i Uppsala.

– Laddstationer ska finnas där människor befinner sig och vill ladda, till exempel vid arbetsplatsen, säger Anna Denell. Därför erbjuder vi laddmöjligheter både på avtals-parkeringen och besöksparkeringen i en och samma fastighet. Vi erbjuder även snabbladdning i utvalda fastigheter.

Vasakronan investerar i två olika typer av stolpar, en vanlig laddstolpe, som ger en effekt på 7,4 kW och som laddar en genomsnittlig elbil full på tre timmar samt en snabbladdare med effekt upp till 50 kW som laddar fullt på 10–30 minuter.

– Målbilden är att det alltid ska finnas plats att ladda hos oss. Därför har vi överdimensionerat antalet laddstolpar, säger Anna Denell. Och vi ser fram emot den dag då vi behöver utöka vår kapacitet.

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Denell
Hållbarhetschef
Tel: 070-968 15 81
E-post: anna.denell@vasakronan.se   

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare, kommunikation
Tel: 072-222 15 09

E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Media

Vasakronan elstolpar3

Vasakronan elstolpar3

Vasakronan elstolpar1

Vasakronan elstolpar1

Vasakronan elstolpar2

Vasakronan elstolpar2

Anna Denell, hållbarhetschef Vasakronan

Anna Denell, hållbarhetschef Vasakronan

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 90 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm (http://vasakronan.se/sok-lokal/stockholm), Uppsala (http://vasakronan.se/sok-lokal/uppsala), Göteborg (http://vasakronan.se/sok-lokal/goteborg), Malmö (http://vasakronan.se/sok-lokal/malmo) och Lund (http://vasakronan.se/sok-lokal/lund). Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 188 fastigheter med en total area på cirka 2,5 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se