Vasakronan utsett till ett av världens mest hållbara fastighetsbolag

2021-10-15

I årets upplaga av GRESB placerar sig Vasakronan återigen i den absoluta världstoppen bland fastighetsbolag, både i undersökningen för befintliga fastigheter och i den för projektutveckling.

Idag, den 15 oktober, presenteras resultatet i 2021 års upplaga av GRESB, Global Real Estate Sustainability Benchmark. Indexet används av investerare för att bedöma möjligheter, risker och förbättringar som behöver göras för att möta samhällsbyggnadssektorns omställningsbehov.

I årets undersökning deltog över 1 500 fastighetsbolag och fonder med totalt 117 000 fastigheter i 66 länder. Det samlade fastighetsvärdet motsvarar hisnande 5 700 miljarder USD ($5.7 trillion). Samtliga bolag bedöms inom flera olika områden som till exempel styrning, hållbarhetsrapportering, riskanalys och andel miljöcertifierade fastigheter, områden som Vasakronan arbetat målmedvetet och strukturerat med länge.

Vasakronan bedöms i två kategorier, befintliga fastigheter och projektutveckling, och bolaget ökar sina poäng i båda kategorierna. I kategorin befintliga fastigheter når Vasakronan 96 poäng av 100 möjliga. I kategorin projektutveckling når bolaget 99 av 100 poäng. Den höga andelen miljöcertifierade fastigheter och det systematiska energispararbetet är två av de områden där Vasakronan får mycket höga poäng. Som en konsekvens placerar man sig i det absoluta toppskiktet i båda undersökningarna.

– Vi är utsedda till global sektorledare i ett stort segment med stor konkurrens – kontor/handel. Det är ett fantastiskt gott betyg och ett direkt resultat av det systematiska arbete som vi under lång tid och på bred front har gjort inom ramen för hållbarhetsfrågorna. Inte minst digitaliseringen gör att vi nu på ett enkelt sätt kan följa upp och rapportera in kvalitetssäkrad hållbarhetsdata på fastighetsnivå i hela portföljen, säger Johanna Skogestig, vd Vasakronan.

Johanna Skogestig poängterar samtidigt vikten av att inte slå sig till ro.

– Intresset för hållbarhetsfrågor har ökat dramatiskt de senaste åren. Framför allt bland våra hyresgäster och långivare men även bland andra viktiga intressenter som till exempel kommuner. Konkurrensen ökar och vi behöver hela tiden vässa oss, inte minst på klimatsidan som för många är den enskilt största frågan. Där har vi satt ett extremt tufft mål om att bli klimatneutrala i hela värdekedjan till 2030.

Anna Denell är hållbarhetschef på Vasakronan och hon ser ett växande intresse för sociala frågor som trygghet, säkerhet samt arbetsmiljö- och villkor i leverantörsledet.

– Det är lätt att tappa bort den sociala dimensionen av hållbarhet men det är enormt viktiga frågor för alla som är verksamma i samhällsbyggnadssektorn. Här finns ett stort jobb att göra så det är glädjande att se att även de frågorna är på frammarsch. Jag tar det som intäkt för att det numera är uppenbart för alla att det är lönsamt att integrera hållbarhetsfrågorna i sin affärsmodell på riktigt.

About GRESB

The investor-driven global ESG benchmark and reporting framework for listed property companies, private property funds, developers and investors that invest directly in real estate.

The Assessment offers real estate managers highly relevant and validated ESG data and powerful analytical tools to benchmark ESG performance, identify areas for improvement and engage with investors.

In 2021, more than 1,500 property companies, REITs, funds and developers participated in the Real Estate Assessment, representing $5.7 trillion in assets under management. The Assessment covers nearly 117,000 assets across 66 countries.

The GRESB Real Estate Assessments capture information regarding ESG performance and sustainability best practices for real estate funds and companies worldwide.

GRESB is a mission-driven and industry-led organization providing standardized and validated Environmental, Social and Governance (ESG) data to financial markets. Established in 2009, GRESB has become the leading ESG benchmark for real estate and infrastructure investments across the world, used by 140 institutional and financial investors to inform decision-making. For more information, visit GRESB.com

För mer information, vänligen kontakta:

Johanna Skogestig
Vd 
Tel: 073-068 75 17
E-post: johanna.skogestig@vasakronan.se    

Anna Denell
Hållbarhetschef
Tel: 070-068 75 17
E-post: anna.denell@vasakronan.se

Media

2020 sergelhusen 4070

2020 sergelhusen 4070

Fotograf: Sara Danielsson

Johanna Skogestig gustavkaiser DSF6740

Johanna Skogestig gustavkaiser DSF6740

Fotograf: Gustav Kaiser

Anna Denell

Anna Denell

Fotograf: Gustav Kaiser

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 170 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 170 fastigheter med en total area på cirka 2,3 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se