Vasakronan utser Johnny Engman till ny CFO

2023-08-18

Johnny Engman har utsetts till ny CFO, Chief Financial Officer, med ansvar för Vasakronans finans och ekonomifrågor. Han tillträder sin nya tjänst den 1 februari 2024 och ingår då i Vasakronans ledningsgrupp. Han efterträder Christer Nerlich som under våren meddelade att han har för avsikt att gå i pension.

Johnny är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och kommer närmast från en tjänst som CFO på Byggfakta Group Publ. Han har lång och gedigen erfarenhet från ledande roller inom ekonomi och finans. Bland annat som director vid Nordic Capital och som ansvarig för affärsutveckling vid Cloetta AB Publ. där han även ingick i koncernledningen.

– Intresset för rollen har varit stort och vi har träffat flera intressanta kandidater i processen. Johnny har bland annat ett starkt affärsfokus med bred erfarenhet från ledande roller i olika branscher. Det är en egenskap och erfarenheter som jag värdesätter och som kommer att bidra på ett bra sätt till bolagets fortsatta utveckling och framgång, säger Johanna Skogestig, vd Vasakronan.

Christer Nerlich står till bolagets förfogande till den 1 april.

För mer information, vänligen kontakta:

Johanna Skogestig
Vd 
Tel: 073-068 75 17
E-post: johanna.skogestig@vasakronan.se    

Rebecca Liljebladh Thorell
Kommunikationschef
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Media

Johnny Engman

Johnny Engman

Johanna Skogestig

Johanna Skogestig

Fotograf: Fotograf

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges ledande fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 182 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 166 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Vårt uppdrag är att leverera en långsiktigt hög och stabil avkastning. Men aldrig på bekostnad av människor och miljö. Läs mer på www.vasakronan.se