Märkningen Trygg Kundkontakt ska vägleda konsumenterna till företag som arbetar med seriös kundservice och telefonförsäljning. Bakom utmärkelsen står Kontakta, en bransch- och intresseförening för företag och organisationer som arbetar med kundservice och försäljning.

Det är medlemsföretag som lever upp till Kontaktas etiska riktlinjer som tilldelas märkningen Trygg Kundkontakt. Märkningen ska öka konsumenternas trygghet och göra det enklare för kunder att få reda på om ett företag är seriöst. För Vasakronan gäller märkningen både kundservice och telefonförsäljning och är ett kvitto på att kundtjänsten lever upp till kundernas förväntningar och fyller en viktig funktion för verksamheten.

— Vi har även en liten extra tvist eftersom vi bedriver kundtjänst i en aktivitetsbaserad lösning. Vi märker av ett stort intresse från våra kunder och andra som vill komma hit och se hur det fungerar och ställa frågor, säger Åsa Almquist, chef för inköp och kundservice på Vasakronan.

Märkningen trygg Kundkontakt reglerar att företagen följer föreningens stadgar, svensk lagstiftning, gällande praxis och god sed i kontakter med konsumenter och i verksamheten i allmänhet. Det ställs krav på bra villkor för personal och en god arbetsmiljö. Syftet är att göra skillnad och genom att lyfta fram seriösa bolag visa allmänheten välfungerande verksamheter. Men även att belysa det faktum att det är ett fåtal aktörer som står för den oseriösa delen av telefonförsäljning och kundservice.

­­­— På Vasakronan bedriver vi vårt hållbarhetsarbete på ledningsnivå, men även i vår operativa vardag. Schyssta arbetsvillkor och en trygg arbetsplats där alla medarbetare behandlas respektfullt och likvärdigt är en självklarhet för oss. Det perspektivet tar även våra medarbetare med sig i mötet med kunder och hyresgäster, säger Nicklas Walldan, chef för teknik, service och utveckling på Vasakronan.

För mer information, vänligen kontakta:

Åsa Almquist
Chef för inköp och kundservice
Tel: 070-968 15 37
E-post:
asa.almquist@vasakronan.se

Rebecca Liljebladh-Thorell
Projektledare Kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se