Vasakronan är fortsatt överlägset både det mest kända och det mest attraktiva fastighetsbolaget bland yrkesverksamma i branschen. Det visar den andra upplagan av Branschbarometern.

VasakronanTidningen Fastighetsnytt har för andra året i rad genomfört sin enkätundersökning Branschbarometern och när yrkesverksamma i branschen får säga sitt så är Vasakronan det bolag som anses mest attraktivt. Företaget är också branschens mest välkända följt av Akademiska Hus och Jernhusen.

När respondenterna får välja vilka faktorer de värdesätter högst hos sina arbetsgivare svarar en majoritet att det är typen av arbetsuppgifter och förtroendet för närmsta chef som är viktigast. Samtidigt värderas möjligheten att jobba utomlands inte särskilt högt.

178 personer deltog i årets Branschbarometer. Av dessa har 62 procent varit verksamma i fastighetsbranschen i mer än 10 år.

Läs mer om Branschbarometern

För mer information, vänligen kontakta:

Cecilia Söderström
Chef HR
Tel: 070 – 968 15 31
E-post: cecilia.soderstrom@vasakronan.se

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare Kommunikation
Tel: 072 – 222 15 09
E-post: Rebecca.liljebladh-Thorell@Vasakronan.se