Vasakronan summerar ”Värdens år”

2013-03-28

2012 var ett mycket framgångsrikt år för Vasakronan. I årsredovisningen beskrivs det gångna året och hur det goda resultatet har skapats. Hållbarhetsredovisningen beskriver satsningarna inom hållbarhetsområdet, med ambitionen att på ett lättillgängligt sätt beskriva vad vi gör och inspirera andra.

Några av Vasakronans viktigaste milstolpar under 2012:

– Ökning av driftnettot med närmare 4 procent.
– Fortsatt kvalitetsväxling av fastighetsbeståndet genom transaktioner på 8 mdkr.
– Breddning av hållbarhetsarbetet, som tidigare fokuserat på miljö och klimat. En hållbarhetschef utsågs för att öka fokus på frågor som ligger inom ramen för Vasakronans sociala ansvar. Ett nära samarbete inleddes också med Löparakademin, som hjälper ungdomar i utsatta områden att sätta, och nå, sina mål inom studier, hälsa och livet i stort.
Flytt av huvudkontoret i Stockholm till en ny adress och ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Det nya arbetssättet har fått en hel del uppmärksamhet i media och används också i kund- och uthyrningsarbetet. En bättre värd måste testa nya kontorslösningar åt sina kunder.

Mer information hittar du i Vasakronans Årsredovisning 2012 och Hållbarhetsredovisning 2012. Du kan också se den korta filmen där vd Fredrik Wirdenius berättar om Vasakronans hållbarhetsarbete och varför vi prioriterar det så högt.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd
Tel: 070- 553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till 84 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm (http://vasakronan.se/sok-lokal/stockholm), Uppsala (http://vasakronan.se/sok-lokal/uppsala), Göteborg (http://vasakronan.se/sok-lokal/goteborg), Malmö (http://vasakronan.se/sok-lokal/malmo) och Lund (http://vasakronan.se/sok-lokal/lund). Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 193 fastigheter med en total area på cirka 2,6 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se