Vasakronan summerar ”Värdens år”

2012 var ett framgångsrikt år för Vasakronan. I årsredovisningen beskrivs det gångna året och hur det goda resultatet har skapats. Hållbarhetsredovisningen beskriver satsningarna inom hållbarhetsområdet, med ambitionen att på ett lättillgängligt sätt beskriva vad vi gör och inspirera andra.

Några av Vasakronans viktigaste milstolpar under 2012:

  • Ökning av driftnettot med närmare 4 procent.
  • Fortsatt kvalitetsväxling av fastighetsbeståndet genom transaktioner på 8 mdkr.
  • Breddning av hållbarhetsarbetet, som tidigare fokuserat på miljö och klimat. En hållbarhetschef utsågs för att öka fokus på frågor som ligger inom ramen för Vasakronans sociala ansvar. Ett nära samarbete inleddes också med Löparakademin, som hjälper ungdomar i utsatta områden att sätta, och nå, sina mål inom studier, hälsa och livet i stort.
  • Flytt av huvudkontoret i Stockholm till en ny adress och ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Det nya arbetssättet har fått mycket uppmärksamhet i media och används också i kund- och uthyrningsarbetet. En bättre värd måste testa nya kontorslösningar åt sina kunder.

Mer information hittar du i Årsredovisning 2012 och Hållbarhetsredovisning 2012.

Du kan också se den korta filmen där vd Fredrik Wirdenius berättar om Vasakronans hållbarhetsarbete och varför det prioriteras så högt.