Vasakronan summerar 2014

2015-03-27

God efterfrågan på lokaler och ökade fastighetsvärden gör 2014 till ännu ett framgångsrikt år för Vasakronan. I årsredovisningen för 2014 ges den övergripande bilden av vår verksamhet.

Ett antal viktiga steg framåt har tagits under året, bland annat en ökad satsning på butikshyresgästerna, introduktionen av det nya kontorskonceptet Smart & klart och nya hållbarhetsinitiativ.

Redan 2013 valde Vasakronan att gå över till integrerad rapportering. Det innebär att vi inte längre publicerar en separat hållbarhetsredovisning. Uppgifter om hållbarhetsarbetet 2014 finns istället i årsredovisningen. Det här är en naturlig följd av att vi successivt har integrerat hållbarhetsarbetet i vår verksamhet. Som ett komplement till presentationen i årsredovisningen finns ytterligare information om hållbarhetsarbetet på vår webbplats.

Några av Vasakronans viktigaste milstolpar under 2014:

  • Fastighetsbeståndets värde ökade genom investeringar och positiv värdeförändring och fastighetsportföljen nådde en toppnotering på 92 mdkr.
  • Resultatet före värdeförändringar och skatt ökade med 5 procent till 2 822 mkr till följd av ett förbättrat räntenetto.
  • Vasakronan är ”Green Star” och bästa svenska fastighetsbolag i den internationella hållbarhetsundersökningen GRESB.
  • Vasakronan blir först i Europa att miljöcertifiera befintliga byggnader enligt LEED Volume.
  • Intresset för att på plats studera hur en ny typ av kontorslösning kan förändra allt från arbetssätt till ledarskap har inte mattats av och vid utgången av 2014 summerar Vasakronan till närmare 10 000 studiebesök på det aktivitetsbaserade huvudkontoret.

Läs gärna mer i vår årsredovisning för 2014 och på vår webbplats vasakronan.se

Av miljömässiga skäl trycks årsredovisningen endast i en begränsad upplaga men om du vill ha ett tryckt exemplar av årsredovisningen är du välkommen att mejla till info@vasakronan.se. Glöm inte att uppge din postadress.

Dokument och länkar