Vasakronan storsatsar på cityhandeln i Göteborg

2012-01-30

Närmast är det kvarteret Perukmakaren som under en tvåårsperiod ska genomgå en omfattande modernisering. Målet är att utveckla handeln och området längs Fredsgatan, Drottninggatan och Kyrkogatan. Vasakronan investerar 160 mkr i projektet som startar i februari 2012. Det nya kvarteret ska stå klart i slutet av 2014.

Projektet är en storsatsning där Vasakronan vill driva utvecklingen av centrala Göteborgs bästa handelsläge. Målet är att förse Göteborgarna med ett bredare butiksutbud och en trevligare stadsmiljö.

Förrådsytor omvandlas till butiker, kontor till hotell, parkeringsdäcket rustas upp och tekniska installationer byts ut.

Exteriört blir förändringen påtaglig. Fasaderna kommer att moderniseras och ges nya uttryck och de befintliga arkaderna längs Drottning- och Kyrkogatan ska glasas in. Tillsammans med kommunen och andra fastighetsägare bygger vi också om Kyrkogatan och Drottninggatan till gångfartsgator.

Kristina Pettersson Post är regionchef i Göteborg;

-Det här är ett väldigt spännande projekt. Perukmakaren får en total make-over vilket kommer att lyfta flanörens upplevelse på ett påtagligt sätt.

Även parkeringen, med plats för 500 bilar, ska rustas upp. Bland annat byggs nya entréer, fasaden fräschas upp och ny belysning installeras.

-Renoveringen av parkeringen sker främst med avseende på trivsel och miljö och den som kör elbil blir säkert glad att höra att det kommer finnas gröna p-platser med laddstolpar, säger Kristina Pettersson Post.

Miljöfrågan är central för Vasakronan och fastigheten ska miljöklassas enligt LEED.

-Miljöklassningen är en självklarhet och någonting som starkt efterfrågas av våra kunder. Med hjälp av LEED säkrar vi att miljöpåverkan blir så liten som möjligt. Vårt mål är att halvera energianvändningen i fastigheten, avslutar Kristina Pettersson Post.


För mer information, vänligen kontakta:

Kristina Pettersson Post
Chef region Göteborg
Tel: 070–671 54 24
E-post: kristina.pettersson.post@vasakronan.se

Rebecca Liljebladh Thorell

Projektledare kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Dokument och länkar

Media

Kv. Perukmakaren, Fredsgatan

Kv. Perukmakaren, Fredsgatan

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till drygt 80 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 218  fastigheter med en total area på  cirka 2,8 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se