Vasakronan storköper av Skanska i Malmö

2012-06-29

Vasakronan växlar upp i Malmö och köper fastigheten Bassängkajen av Skanska för 652 mkr. Fastigheten är belägen på Universitetsholmen och uppfördes 2011/2012. Byggnaden omfattar 16 700 kvadratmeter uthyrningsbar area och bland hyresgästerna märks bland andra Malmö Högskola, Visma och Awapatent.

Under 2011 köpte Vasakronan fastigheterna Jungmannen 1 och Koggen 2 i Västra hamnen i Malmö för 382 mkr. Nu växlar Vasakronan upp och köper Bassängkajen på Universitetsholmen, ett expansivt område beläget mellan Västra Hamnen och centrala Malmö. Med gångavstånd till både Malmö Centralstation och den nya Citytunneln är Universitetsholmen ett av Malmös mest strategiskt belägna kontorslägen.

Vasakronans vd, Fredrik Wirdenius, kommenterar affären:

– Härom veckan sålde vi fyra mindre fastigheter i centrala Malmö för sammanlagt 183 mkr. Försäljningen av dem och köpet av Bassängkajen ger både en föryngring av Vasakronans bestånd och en tydligare närvaro i en attraktiv stadsdel som vi bedömer kommer att ha en mycket stark utveckling framöver.

Bassängkajen håller högsta standard på alla tänkbara sätt. Det är en modern, effektiv och klimatsmart fastighet som blev en av de första i Norden att pre-certifieras på högsta nivå enligt LEED, Platina.

-Vasakronans mål är att ha ett miljöcertifierat bestånd, det är viktigt ur flera perspektiv. Dels ser vi att det finns ett starkt samband mellan kvalitet och miljöklassning, dels väger miljö- och klimataspekter allt tyngre när kunder gör sina lokalval. Vi fortsätter därför att sätta ribban högt och målet för 2012 är att 30 procent av vårt fastighetsbestånd ska vara miljöcertifierat, avslutar Fredrik Wirdenius.

Vasakronan tillträder fastigheten den 28 september 2012.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd  Vasakronan
Tel: 070-553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se 

Lars Johnsson
Chef fastighetsinvesteringar/vvd
Tel: 070-968 15 15
E-post: lars.johnsson@vasakronan.se     

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 80 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm (http://vasakronan.se/sok-lokal/stockholm), Uppsala (http://vasakronan.se/sok-lokal/uppsala), Göteborg (http://vasakronan.se/sok-lokal/goteborg), Malmö (http://vasakronan.se/sok-lokal/malmo) och Lund (http://vasakronan.se/sok-lokal/lund). Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 192 fastigheter med en total area på cirka 2,6 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se