För sjunde gången delar Vasakronan ut ett stipendium till en Konstfackstudent på magisternivå. Årets stipendium går till Caroline Wetterling på InSpace (Inredningsarkitektur & Möbeldesign) för examensarbetet ”En tre minuters kärlekshistoria”. Verket är en modell för en danspaviljong för tango.

Vasakronan tilldelar 2012 års stipendium till mastereleven Caroline Wetterling på InSpace (Inredningsarkitektur & Möbeldesign) för examensarbetet ”En tre minuters kärlekshistoria”. Juryn motiverar sitt val med att verket starkt bidrar till att öka vår medvetenhet om det fysiska rummets betydelse för människors förmåga till samspel och närvaro.

– Årets stipendiat gestaltar väl hur arkitektur kan formas med utgångspunkt från rörelse och tvärtom, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan. Caroline Wetterling visar hur utformningen av rummet kan öka förmågan till samspel och ge upplevelser i alla våra sinnen.

 

 

 

 

 

 

Årets Konstfack-stipendiat Caroline Wetterling visar en modell av sitt verk ”En tre minuters kärlekshistoria”

Den mänskliga kroppen har fungerat som mått i Caroline Wetterlings examensarbete i form av en modell för en danspaviljong för tango. Uttrycksfullt och sinnligt visar hon hur samverkan mellan det fysiska och rituella i framställningen av ett rum skapar unika möjligheter för dem som vistas där.

Juryn bestod av Ivar Björkman, rektor Konstfack, Ann Magnusson, projektledare konst Vasakronan, Dag Levander, fastighetschef Vasakronan och Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

Stipendiet delades ut i samband med Konstfacks våravslutning den 31 maj.

För mer information, vänligen kontakta:

Dag Levander
Fastighetschef Vasakronan
Tel:  070 – 307 20 22
E-post: dag.levander@vasakronan.se 

Fredrik Wirdenius
Vd Vasakronan
Tel: 070 – 553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se