Vasakronan startar projekt på Telefonplan

2012-10-15

Regeringen har nu godkänt det tioåriga hyresavtal som tecknats mellan Vasakronan och Försäkringskassan. Det blir startskottet för ytterligare ett större moderniserings-projekt som omfattar totalt 33 000 kvadratmeter med en investering på 320 miljoner kronor.

Under 2000-talet har det klassiska industriområdet, som så starkt förknippades med LM Ericsson och industri, successivt vitaliserats till att bli en levande stadsdel. Nu tar Vasakronan ytterligare ett steg i utvecklingen och moderniserar den byggnad som varit den sista enheten i Ericssons utflyttning från området.

Projektet har startat och när Försäkringskassan flyttar in kommer fastigheten att hålla högsta standard på fler än ett sätt. Interiören fräschas upp, fönster byts ut, tekniken uppdateras och byggnaden ska miljöcertifieras. Skyddade delar av fastigheten hanteras varsamt för att bevara känslan.

Ronald Bäckrud är regionchef i Stockholm:

– Det här är ett särskilt roligt projekt eftersom byggnaden har en kombination av industrikänsla, funkis och modern arkitektur. Stora sammanhängande ytor med högt i tak, stora fönster och en härlig karaktär gör byggnaden till en helt unik kontorsfastighet.

Cirka 3 000 personer bor eller arbetar på Telefonplan och området fortsätter att växa. Vasakronan har sedan förvärvet 2000 moderniserat de flesta byggnaderna och byggt nya bostäder. Helt nya verksamheter har etablerat sig parallellt med att Ericsson lämnat området. Idag ligger uthyrningsgraden på 92 % och intresset för området ökar för varje år.

– Att bygga om för Försäkringskassan, som hyrt 24 000 kvm, är för tillfället vårt största pågående projekt i området. Men parallellt med det har vi även påbörjat ett detaljplanearbete för att se hur vi bäst möter den ökade efterfrågan på bostäder i området, avslutar Ronald Bäckrud.

Försäkringskassan beräknas flytta in på Telefonplan till årsskiftet 2013/14. Då kommer lokalerna att rymma 1 250 arbetsplatser.

För mer information, vänligen kontakta:

Ronald Bäckrud
Chef region Stockholm
Tel: 070 – 968 16 90
E-post: ronald.backrud@vasakronan.se

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare kommunikation
Tel: 072 – 222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Media

Telefonplan hus03

Telefonplan hus03

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 80 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm (http://vasakronan.se/sok-lokal/stockholm), Uppsala (http://vasakronan.se/sok-lokal/uppsala), Göteborg (http://vasakronan.se/sok-lokal/goteborg), Malmö (http://vasakronan.se/sok-lokal/malmo) och Lund (http://vasakronan.se/sok-lokal/lund). Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 199 fastigheter med en total area på cirka 2,6 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se