Vasakronan startar projekt för 744 mkr

2016-08-23

COWI hyr totalt 5 400 kvm kontor fördelat på 2 600 kvm i Malmö och 2 800 kvm i Solna Strand. Med anledning av det väljer Vasakronan att starta två nya projekt. 

I Malmö planerar Vasakronan att uppföra en ny fastighet, Priorn 5, så snart detaljplanearbetet är avslutat. Investeringen motsvarar 560 mkr. Fastigheten är belägen mitt i staden och bara ett stenkast från Triangeln. Fastigheten omfattar 13 200 kvm plus garage och planeras stå klar för tillträde sommaren 2019. COWI hyr 2 600 kvm och det är sedan tidigare klart att Region Skåne hyr 3 550 kvm. Det ger en uthyrningsgrad om 48 % före projektstart.

I Solna Strand investeras 184 mkr i fastigheten Nöten 5, hus D, i ett projekt som innebär en omdaning av hela huset. Nöten 5 omfattar drygt 29 000 kvm och moderiniseringen av hus D utgör etapp 1 i den mer långsiktiga ambitionen att utveckla hela Nöten 5. Hus D omfattar 4 000 kvm plus garage. COWI tillträder hösten 2017.

– Med bygget av Priorn kan vi erbjuda toppmoderna kontor i Malmös absolut bästa läge, det är unikt för staden. Solna strand är ett väletablerat område med mycket bra kommunikationer och med vår satsning kommer vi nu kunna möta efterfrågan på moderna lokaler i en attraktiv kontorsmiljö, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd  Vasakronan 
Tel: 070-553 80 62
E-post:  fredrik.wirdenius@vasakronan.se  

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare, kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post:  rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se     

Media

TMRW Vasakronan SolnaStrand Exterior Front

TMRW Vasakronan SolnaStrand Exterior Front

Fotograf: Vasakronan/Reflex

TMRW Vasakronan SolnaStrand Exterior Corner

TMRW Vasakronan SolnaStrand Exterior Corner

Fotograf: Vasakronan/Reflex

Priorn Konsthallstorget2 160610 RS White

Priorn Konsthallstorget2 160610 RS White

Fotograf: Vasakronan/White

Priorn Konsthallstorget 160608 RS White

Priorn Konsthallstorget 160608 RS White

Fotograf: Vasakronan/White

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 109 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 181 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se