Vasakronan satsar på nya projektmöjligheter

2015-09-29

Per Thiberg som idag är chef för fastighetsutveckling och uthyrning i Stockholm får en ny roll som chef affärsutveckling. Anna Nyberg, som idag är affärsområdeschef för Stockholm city, blir chef för en ny gemensam enhet för fastighetsutveckling och projektgenomförande i Stockholm.

Vasakronan har en omfattande projektvolym och flera stora projekt på gång. Per Thiberg som idag är chef för enheten fastighetsutveckling och uthyrning i Stockholm kommer därför att få en ny roll som chef affärsutveckling. Uppgiften är att hitta fler projekt- och utvecklingsmöjligheter. Det handlar både om att köpa potentiella projekt, alternativt mark som kan utvecklas.

– Med vår kompetens och storlek ser vi en klar potential att göra mer på projektsidan. Per brinner för den uppgiften och det finns redan idag en hel del konkreta affärer att ta tag i, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

Per Thibergs tidigare enhet förändras också från och med den 1 november. Anna Nyberg, som idag är affärsområdeschef för Stockholm city, blir chef för en ny gemensam enhet för fastighetsutveckling och projektgenomförande i Stockholm. Anna kommer att ingå i Vasakronans ledningsgrupp.

– Våra projektledare och fastighetsutvecklare har naturligt mycket med varandra att göra. Anna Nyberg har gjort en fantastisk insats i sin nuvarande roll och hon kommer att vara en stor tillgång i vår ledningsgrupp, fortsätter Fredrik.

Uthyrningsorganisationen, med Jesper Swedenborg som chef, blir från samma datum en del av Region Stockholm.                        

Fredrik Wirdenius
Vd  Vasakronan
Tel: 070-553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se 

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare, kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se     

Media

anna nyberg MG 5908

anna nyberg MG 5908

25583 MG 4455

25583 MG 4455

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 98 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 186 fastigheter med en total area på cirka 2,5 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se