Villa Aske i Upplands-Bro är en kurs- och konferensanläggning som har varit i Vasakronans ägo sedan 1993. Arbetsmarknadsstyrelsen hade driftansvaret för verksamheten fram till 2008 då detta lämnades över till privata ägare. I samband med det ändrades också namnet till Villa Aske.

Nu säljs kursgården till Cajema AB för ett underliggande fastighetsvärde om drygt 41 miljoner kronor. CajemaAB är enda hyresgäst på Villa Aske och i företagets verksamhet finns ytterligare två konferensanläggningar, Friiberghs Herrgård och Thoresta Herrgård.

Villa Aske består av sju byggnader om drygt 5 000 kvadratmeter och 14 hektar markområde. Cajema AB tillträdde den 31maj.

För mer information vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd Vasakronan
Tel: 070 – 553 80 62
 E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se