Vasakronan säljer utvecklingsfastighet i Malmö

Vasakronan säljer utvecklingsfastighet i Malmö

Vasakronan har tecknat avtal med Fastighets AB Trianon om försäljning av fastigheterna Smedjan 13 och 15. Köpeskillingen uppgår till 88 mkr.

Fastigheterna är belägna i området Norra Sorgenfri, cirka 1,5 km öster om centrala Malmö. Norra Sorgenfri är ett av Malmös större stadsbyggnadsprojekt och det som tidigare har varit ett område av industrikaraktär omvandlas till bostadsområde.

På Smedjan 13 finns  kontors- och labratoriebyggnader. Smedjan 15 är obebyggd och används för närvarande som parkering.

Köparen tillträder fastigheterna när den nya detaljplanen för kvarteret Smedjan har vunnit laga kraft, vilket beräknas ske under fjärde kvartalet 2018.

För mer information, vänligen kontakta:

Johanna Skogestig
Chef fastighetsinvesteringar
Tel: 073-068 75 17

E-post: johanna.skogestig@vasakronan.se    

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Media