Vasakronan säljer tre fastigheter till Stena Fastigheter Malmö AB

30 november 2018

Vasakronan säljer tre fastigheter till Stena Fastigheter Malmö AB

Försäljningen avser fastigheterna Repslagaren 31, Galten 25 och Apotekaren 12 i Lund. Affären baseras på ett fastighetsvärde om 370 mkr.

De tre fastigheterna är belägna i Lund och inrymmer främst kontor men även bostäder, handel och en biograf.

Repslagaren 31 är en fastighet av samhällskaraktär belägen i södra delen av centrala Lund. Den uppfördes 1980 och omfattar totalt 5 750 kvadratmeter, främst kontor.

Galten 25 är en mindre fastighet med adress Mårtenstorget 12 och även denna uppfördes på 80-talet. Byggnaden inrymmer 1 900 kvadratmeter varav 800 kvadratmeter kontor och resterande främst restaurang och butik.

Apotekaren 12 är en äldre profilfastighet belägen vid Stortorget i centrala Lund. Byggnaden uppfördes ursprungligen som bankpalats och inrymmer drygt 3 900 kvadratmeter lokaler varav ca 2 100 kvadratmeter är kontor och resterande yta främst bostäder om 1 100 kvadratmeter samt en biograf om 500 kvadratmeter.

Samtliga tre fastigheter är i princip fullt uthyrda.

Köparen tillträder fastigheterna idag den 30 november 2018 i samband med att avtalet tecknas.

Johanna Skogestig
Chef fastighetsinvesteringar Johanna Skogestig 073-068 75 17 · 08-566 206 10 johanna.skogestig@vasakronan.se
Rebecca L Thorell
Projektledare kommunikation Rebecca L Thorell 072-222 15 09 · 08-566 205 09 rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se