Vasakronan säljer tre fastigheter till Stena Fastigheter Malmö AB

Vasakronan säljer tre fastigheter till Stena Fastigheter Malmö AB

Försäljningen avser fastigheterna Repslagaren 31, Galten 25 och Apotekaren 12 i Lund. Affären baseras på ett fastighetsvärde om 370 mkr.

De tre fastigheterna är belägna i Lund och inrymmer främst kontor men även bostäder, handel och en biograf.

Repslagaren 31 är en fastighet av samhällskaraktär belägen i södra delen av centrala Lund. Den uppfördes 1980 och omfattar totalt 5 750 kvadratmeter, främst kontor.

Galten 25 är en mindre fastighet med adress Mårtenstorget 12 och även denna uppfördes på 80-talet. Byggnaden inrymmer 1 900 kvadratmeter varav 800 kvadratmeter kontor och resterande främst restaurang och butik.

Apotekaren 12 är en äldre profilfastighet belägen vid Stortorget i centrala Lund. Byggnaden uppfördes ursprungligen som bankpalats och inrymmer drygt 3 900 kvadratmeter lokaler varav ca 2 100 kvadratmeter är kontor och resterande yta främst bostäder om 1 100 kvadratmeter samt en biograf om 500 kvadratmeter.

Samtliga tre fastigheter är i princip fullt uthyrda.

Köparen tillträder fastigheterna idag den 30 november 2018 i samband med att avtalet tecknas.

För mer information, vänligen kontakta:

Dokument och länkar

Media