Vasakronan säljer på Lilla Essingen, Stockholm

Vasakronan säljer på Lilla Essingen, Stockholm

Försäljningen omfattar fastigheten Primus 1 och framtida byggrätter motsvarande totalt cirka 42 000 ljus BTA. Köpare är Oscar Properties och köpeskillingen uppgår till 920 miljoner kronor.

Fastigheten Primus 1 är belägen på Lilla Essingen i Stockholm och har en tomtareal om drygt 23 000 kvadratmeter. I samarbete med Stockholm Stad pågår ett detaljplanearbete som syftar till att möjliggöra bostadsexploatering inom fastigheten.

Nu förvärvar Oscar Properties framtida byggrätter för flerbostadshus motsvarande ett fastighetsvärde om 920 miljoner kronor.

– Efterfrågan på bostadsbyggrätter är hög och genomförande av bostadsprojekt ingår inte i Vasakronans strategi. Därför väljer vi att sälja. Oscar Properties är en etablerad aktör på bostadsmarknaden som har alla förutsättningar att skapa ett nytt attraktivt bostadsområde på Lilla Essingen, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

Vasakronan frånträder fastigheterna när detaljplanen vunnit laga kraft.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd  Vasakronan
Tel: 070-553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se 

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare, kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se