Vasakronan säljer kontorsfastigheter i Göteborg

2018-07-04

Vasakronan säljer fastigheterna Gårda 18:23 och 18:24 i Göteborg till Platzer Fastigheter. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 1 068 mkr. Försäljningen ger utrymme för ökat fokus på projekt.

Fastigheterna Gårda 18:23 (Drivhuset) och Gårda 18:24 (Gårdatorget) är två kontorsfastigheter belägna i kontorsområdet Gårda cirka 2 km öster om centrala Göteborg.

Drivhuset uppfördes 1989 och har nyligen genomgått en omfattande totalrenovering. Fastigheten omfattar totalt 13 700 kvm lokaler varav den övervägande delen består av moderna kontor med flexibla och öppna planlösningar. Gårdatorget byggdes 1991 och omfattar totalt 8 700 kvm varav merparten är kontor.

– Göteborg står inför stora förändringar. Som största kommersiella fastighetsägare i staden och stor projektutvecklare är Vasakronan starkt engagerad i utvecklingen. I Centralenområdet, invid den nya Hisingsbron, uppför vi just nu Platinan och vi har en omfattande mängd byggrätter i samma område. Försäljningarna i Gårda ger utrymme för ökat fokus på projekt, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.
 
Köparen tillträder fastigheterna den 28 september.
 

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd  Vasakronan 
Tel: 070-553 80 62
E-post:  fredrik.wirdenius@vasakronan.se  

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare, kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post:  rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se     

Media

Drivhuset gbg

Drivhuset gbg

Gårdatorget gbg

Gårdatorget gbg

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 128 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 176 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se