Vasakronan säljer kontorsfastigheter i Göteborg

Vasakronan säljer kontorsfastigheter i Göteborg

Vasakronan säljer fastigheterna Gårda 18:23 och 18:24 i Göteborg till Platzer Fastigheter. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 1 068 mkr. Försäljningen ger utrymme för ökat fokus på projekt.

Fastigheterna Gårda 18:23 (Drivhuset) och Gårda 18:24 (Gårdatorget) är två kontorsfastigheter belägna i kontorsområdet Gårda cirka 2 km öster om centrala Göteborg.

Drivhuset uppfördes 1989 och har nyligen genomgått en omfattande totalrenovering. Fastigheten omfattar totalt 13 700 kvm lokaler varav den övervägande delen består av moderna kontor med flexibla och öppna planlösningar. Gårdatorget byggdes 1991 och omfattar totalt 8 700 kvm varav merparten är kontor.

– Göteborg står inför stora förändringar. Som största kommersiella fastighetsägare i staden och stor projektutvecklare är Vasakronan starkt engagerad i utvecklingen. I Centralenområdet, invid den nya Hisingsbron, uppför vi just nu Platinan och vi har en omfattande mängd byggrätter i samma område. Försäljningarna i Gårda ger utrymme för ökat fokus på projekt, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

Köparen tillträder fastigheterna den 28 september.

Bild: Vasakronan. Gårda 18:23 och Gårda 18:24

För mer information, vänligen kontakta:

Kommunikationschef Rebecca L Thorell 072-222 15 09 · 08-566 205 09 rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se