Vasakronan säljer i Uppsala för 285 mkr

Vasakronan säljer i Uppsala för 285 mkr

Fastigheten Kungsängen 37:13, mer känd som Kungshörnet, säljs till Klövern.

Kungshörnet är en kontors- och butiksfastighet belägen utanför centrala Uppsala i stadsdelen Kungsängen. Fastigheten består av fem huskroppar och adressen är Kungsgatan 107-115. Fastigheten uppfördes 1989 och omfattar drygt 15 000 kvm uthyrbar area varav hälften kontor.

Köparen tillträder 2 oktober 2017.

Johanna Skogestig
Chef fastighetsinvesteringar
Tel: 073-068 75 17
E-post: johanna.skogestig@vasakronan.se    

Rebecca Liljebladh Thorell

Projektledare kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Dokument och länkar

Media