Vasakronan säljer i Stockholm

Vasakronan säljer i Stockholm

Det är fastigheten Vildmannen 11 som avyttras för 230 miljoner kronor. Köpare är Arnahammar Fastighets AB.

Vildmannen 11 är en sekelskiftesfastighet belägen på Lästmakargatan 3 på Östermalm i Stockholm. Fastigheten uppfördes 1887 och omfattar totalt 1 500 kvadratmeter varav 900 kvadratmeter kontor och 600 kvadratmeter nattklubb.

Köparen tillträder idag.

Christian Fredrixon
Chef Fastighetsinvesteringar
Tel: 070-753 78 88
E-post: christian.fredrixon@vasakronan.se

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Media