Vasakronan säljer i Stockholm

2022-08-26

Det är fastigheten Kurland 11 som säljs till Gillesvik för 155 miljoner kronor.

Kurland 11 är belägen i hörnet Holländargatan/Kammakargatan i Vasastan. Fastigheten uppfördes 1884 och då som bostadsfastighet men har över tid konverterats till kontor.  

Fastigheten omfattar i dagsläget cirka 2 400 kvadratmeter uthyrningsbar kontorsarea. Med försäljningen kommer fastigheten åter att konverteras till bostäder.  

Köparen tillträder idag, den 26 augusti.

För mer information, vänligen kontakta:

Johanna Skogestig
Vd 
Tel: 073-068 75 17
E-post: johanna.skogestig@vasakronan.se    

Rebecca Liljebladh Thorell
Kommunikationschef
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Media

kurland11 gustavkaiser DSF1337

kurland11 gustavkaiser DSF1337

Fotograf: Gustav Kaiser

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 196 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Malmö. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 168 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se