Vasakronan säljer i Stockholm för 395 miljoner

Vasakronan säljer tomträtten Rotterdam 1, i Värtahamnen, till Djurgårdsstadens Fastigheter. Försäljningen sker i bolagsform till ett underliggande värde om
395 miljoner.

Byggnaden uppfördes 1998 och specialanpassades då till stora delar för SVT Drama, som sedan dess bedrivit studioverksamhet i fastigheten.

Fastigheten omfattar 20 750 kvadratmeter och SVT är med sin studioverksamhet och tillhörande verkstäder den största hyresgästen. Utöver SVT hyr även Procter & Gamble Sverige AB och Medieinstitutet kontorslokaler i byggnaden.

-Vasakronans strategi är främst att äga, förvalta och utveckla centralt belägna kontors- och handelsfastigheter. Den här fastigheten är till stor del anpassad för en helt annan typ av verksamhet och därför väljer vi att sälja, säger Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan.

Rotterdam

Djurgårdsstadens Fastigheter tillträder fastigheten den 1 juli 2014.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd
Tel: 070-553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se

Lars Johnsson
Chef fastighetsinvesteringar/vvd
Tel: 070-968 15 15
E-post: lars.johnsson@vasakronan.se