Vasakronan säljer i Solna

Vasakronan säljer i Solna

Det är fastigheten Diktaren 1 i Solna som säljs till ett underliggande fastighetsvärde om 410 mkr.

Fastigheten är belägen i bostadsområdet Ingenting i Solna och uppfördes ursprungligen 1965 för att inrymma Polishögskolan men konverterades till kontor under 1980-talet.

Under 2020/2021 genomgick fastigheten en omfattande renovering med målet att åter anpassa den för skolverksamhet. Fastigheten omfattar 6 400 kvadratmeter och är sedan 2021 fullt uthyrd till Internationella Engelska skolan med en kontraktslängd om 15 år.

Affären avtalades i november 2021 och köparen tillträdde idag, den 3 oktober.

För mer information, vänligen kontakta:

Johanna Skogestig
Vd 
Tel: 073-068 75 17
E-post: johanna.skogestig@vasakronan.se    

Rebecca Liljebladh Thorell
Kommunikationschef
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Media