Vasakronan säljer i Lund

Vasakronan säljer i Lund

Försäljningen omfattar fastigheterna Nya Vattentornet 2 och Nya Vattentornet 4 belägna på Ideonområdet. Köpare är Wihlborgs som förvärvar fastigheterna i bolagsform för en köpeskilling om 1 260 mkr.

Nya Vattentornet 2 uppfödes 1997 för Sony Ericssons räkning och rymmer totalt 24 000 kvadratmeter lokaler, främst moderna kontor. Sedan Sony flyttade 2014 har fastigheten anpassats och går numera under namnet Mobile Heights Centre, MHC.

Nya Vattentornet 4 uppfördes 2008 och omfattar även den primärt kontorslokaler motsvarande 25 000 kvadratmeter.

– Lund har alltid varit vår minsta delmarknad. Med försäljningen av de båda Vattentornen lägger vi fokus på våra övriga orter och på projektportföljen. Det är en transaktion i linje med vår investeringsstrategi, säger Johanna Skogestig, chef fastighetsinvesteringar Vasakronan.

Köparen tillträdde idag i samband med avtalsskrivningen den 8 februari.

Båda fastigheterna är miljöcertifierade enligt LEED Guld.

Johanna Skogestig
Verkställande direktör Johanna Skogestig 073-068 75 17 · 08-566 206 10 johanna.skogestig@vasakronan.se
Rebecca L Thorell
Kommunikationschef Rebecca L Thorell 072-222 15 09 · 08-566 205 09 rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se