Vasakronan säljer i Lund

2019-02-08

Försäljningen omfattar fastigheterna Nya Vattentornet 2 och Nya Vattentornet 4 belägna på Ideonområdet. Köpare är Wihlborgs som förvärvar fastigheterna i bolagsform för en köpeskilling om 1 260 mkr.

Nya Vattentornet 2 uppfödes 1997 för Sony Ericssons räkning och rymmer totalt 24 000 kvadratmeter lokaler, främst moderna kontor. Sedan Sony flyttade 2014 har fastigheten anpassats och går numera under namnet Mobile Heights Centre, MHC.

Nya Vattentornet 4 uppfördes 2008 och omfattar även den primärt kontorslokaler motsvarande 25 000 kvadratmeter.

– Lund har alltid varit vår minsta delmarknad. Med försäljningen av de båda Vattentornen lägger vi fokus på våra övriga orter och på projektportföljen. Det är en transaktion i linje med vår investeringsstrategi, säger Johanna Skogestig, chef fastighetsinvesteringar Vasakronan.

Köparen tillträdde idag i samband med avtalsskrivningen den 8 februari.

Båda fastigheterna är miljöcertifierade enligt LEED Guld.

För mer information, vänligen kontakta:

Johanna Skogestig
Chef fastighetsinvesteringar
Tel: 073-068 75 17
E-post: johanna.skogestig@vasakronan.se    

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Media

19410 IMG 5773

19410 IMG 5773

Fotograf: Bild: Vasakronan

25256 EnfusedImage1

25256 EnfusedImage1

Fotograf: Bild: Vasakronan

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 139 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 174 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se