Vasakronan säljer i Lund för 150 mkr

Vasakronan säljer i Lund för 150 mkr

Det är fastigheten Benzelius 1 som säljs till Hemsö.

Benzelius 1 är belägen på Dag Hammarskjölds väg 2 i centrala Lund, söder om företagsbyn Ideon och universitetsområdet. Fastigheten omfattar totalt 6 400 kvm lokaler och har de senaste åren konverterats från kontorsfastighet till samhällsfastighet med två dominerande hyresgäster i Lund International School och Thorén Innovation School.

Köparen tillträdde fastigheten den 1 juni.

För mer information, vänligen kontakta:

Johanna Skogestig
Chef fastighetsinvesteringar
Tel: 073-068 75 17

E-post: johanna.skogestig@vasakronan.se    

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Dokument och länkar

Media