Vasakronan säljer i Lund för 150 mkr

2017-06-02

Det är fastigheten Benzelius 1 som säljs till Hemsö.

Benzelius 1 är belägen på Dag Hammarskjölds väg 2 i centrala Lund, söder om företagsbyn Ideon och universitetsområdet. Fastigheten omfattar totalt 6 400 kvm lokaler och har de senaste åren konverterats från kontorsfastighet till samhällsfastighet med två dominerande hyresgäster i Lund International School och Thorén Innovation School.

Köparen tillträdde fastigheten den 1 juni.

För mer information, vänligen kontakta:

Johanna Skogestig
Chef fastighetsinvesteringar
Tel: 073-068 75 17

E-post: johanna.skogestig@vasakronan.se    

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Dokument och länkar

Media

Benzelius 1 12058 Huvudbild 1

Benzelius 1 12058 Huvudbild 1

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 117 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 179 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se