Vasakronan säljer i Göteborg till Platzer Fastigheter

2012-06-18

Vasakronan säljer tre fastigheter i Göteborg till Platzer Fastigheter för ett underliggande fastighetsvärde om 565 mkr. Frånträde sker den 3 juli. Genom försäljningen skapar Vasakronan utrymme för nya förvärv och projekt.

De tre fastigheterna, belägna i Nordstan och Gårda, innehåller kontor och butiker och den totala uthyrbara arean uppgår till drygt 23 000 kvadratmeter. Fastigheterna ingick som en del av det bestånd som Vasakronan förvärvade av Diligentia tidigare i år.

Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan, kommenterar affären:

– Göteborg är Vasakronans näst största delmarknad och den är fortsatt högintressant för oss. Genom försäljningen ökar vi utrymmet för nya investeringar i regionen, både på förvärvs- och projektsidan.

De fastigheter som säljs är:

  • Gårda 16:17, Drakegatan 6-10.
  • Nordstaden 13:12, Packhusplatsen 6 / Norra Hamngatan / Hovrätten.
  • Nordstaden 20:5, Packhusplatsen 3 / Kronhusgatan 1A / Postgatan 2A / Transatlantichuset.


För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd Vasakronan
Tel: 070–553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se

Lars Johnsson
Chef fastighetsinvesteringar Vasakronan
Tel:
0709-68 15 15
E-post: lars.johnsson@vasakronan.se

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 80 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Lund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 192 fastigheter med en total area på cirka 2,6 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se