Vasakronan säljer i Älta, Nacka kommun

Vasakronan säljer i Älta, Nacka kommun

Det är fastigheten Nacka Älta 37:19 som säljs till Bonava Sverige AB för en köpeskilling om ca 67 mkr.

Fastigheten är obebyggd och omfattar en areal om drygt 21 000 kvadratmeter. Detaljplanen möjliggör bostadsbebyggelse i form av radhus, kedjehus eller friliggande egna hem.
Bonava tillträder fastigheten den 4 oktober.

För mer information, vänligen kontakta:

Johanna Skogestig
Chef fastighetsinvesteringar
Tel: 073-068 75 17
E-post: johanna.skogestig@vasakronan.se

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare Kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Dokument och länkar

Media