Vasakronan säljer handelsfastighet i Sollentuna för 441 mkr

2012-07-10

Vasakronan har tecknat avtal med Ancore Fastigheter AB om överlåtelse av handelsfastigheten Städet 1 i Häggvik, Sollentuna. Fastigheten säljs för ett underliggande fastighetsvärde om 441 mkr.

Städet 1 ligger i Häggvik i Sollentuna kommun. Fastigheten omfattar cirka 16 000 kvadratmeter handel och är fullt uthyrd med ICA Maxi och Elgiganten som största hyresgäster.

Med drygt 800 butiker och 350 000 kvadratmeter är Vasakronan en av landets största handelsaktörer. Fokus ligger på att äga, förvalta och utveckla butiker och gallerior i citylägen.

– Vår ambition är att äga centralt belägna butikslokaler i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Lund. Städet 1 är en volymhandelsfastighet i externt läge. Försäljningen ligger därför helt i linje med Vasakronans strategi, säger Fredrik Wirdenius, vd på Vasakronan.

Ancore Fastigheter AB tillträder fastigheten den 4 september 2012. Ancore ägs av ICA Fastigheter och tjänstepensionsbolaget Alecta.

För mer information, kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd  Vasakronan
Tel: 070-553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se 

Lars Johnsson
Chef fastighetsinvesteringar/vvd
Tel: 070-968 15 15
E-post: lars.johnsson@vasakronan.se     

Dokument och länkar

Media

Stadet

Stadet

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 80 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm (http://vasakronan.se/sok-lokal/stockholm), Uppsala (http://vasakronan.se/sok-lokal/uppsala), Göteborg (http://vasakronan.se/sok-lokal/goteborg), Malmö (http://vasakronan.se/sok-lokal/malmo) och Lund (http://vasakronan.se/sok-lokal/lund). Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 192 fastigheter med en total area på cirka 2,6 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se