Vasakronan säljer för 490 mkr i Stockholm

2013-12-12

Vasakronan säljer fastigheten Murmästaren 3, på Kungsholmen i centrala Stockholm, till Fastighets Balder AB. Köpeskillingen är baserad på ett underliggande fastighetsvärde om 490 miljoner kronor och köparen tillträder den 18 december 2013.

Murmästaren 3 ligger strax öster om Kungsholms torg i centrala Stockholm. Adressen är Hantverkargatan 29 och Garvargatan 8-12. Fastigheten omfattar cirka 16 000 kvadratmeter kontorsbyggnad om sex till sju plan ovan mark jämte källare och vind. Byggnaden uppfördes 1926 och renoverades senast under åren 1997-1998.

Fastigheten är idag fullt uthyrd till Länsstyrelsen.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd  Vasakronan
Tel: 070-553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se 

Lars Johnsson
Chef fastighetsinvesteringar/vvd
Tel: 070-968 15 15
E-post: lars.johnsson@vasakronan.se     

Media

Murmästaren 3

Murmästaren 3

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till 86 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm (http://vasakronan.se/sok-lokal/stockholm), Uppsala (http://vasakronan.se/sok-lokal/uppsala), Göteborg (http://vasakronan.se/sok-lokal/goteborg), Malmö (http://vasakronan.se/sok-lokal/malmo) och Lund (http://vasakronan.se/sok-lokal/lund). Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 190 fastigheter med en total area på cirka 2,6 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se