Vasakronan säljer för 125 mkr i Huvudsta, Solna

2014-10-09

Det är fastigheten Styckjunkaren 2, Armégatan 40 i Huvudsta, som säljs och köpare är Atlasmuren Fastigheter AB. Affären görs i bolagsform för ett underliggande fastighetsvärde om 125 mkr.

Styckjunkaren 2 är belägen i Solna mellan Västra skogen och Huvudsta och omfattar cirka 7 800 kvadratmeter kontorslokaler. Det finns totalt sex hyresgäster i fastigheten varav Caverion Sverige AB och BYGGmax AB är de två största.

Atlasmuren Fastigheter AB har tillträtt fastigheten.

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd  Vasakronan
Tel: 070-553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se 

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare, kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se     

Media

Styckjunkaren

Styckjunkaren

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 89 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm (http://vasakronan.se/sok-lokal/stockholm), Uppsala (http://vasakronan.se/sok-lokal/uppsala), Göteborg (http://vasakronan.se/sok-lokal/goteborg), Malmö (http://vasakronan.se/sok-lokal/malmo) och Lund (http://vasakronan.se/sok-lokal/lund). Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 189 fastigheter med en total area på cirka 2,5 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se