Vasakronan säljer för 111 mkr i Solna

2016-12-16

Vasakronan har tecknat avtal med Sigillet Fastighets AB om försäljning av Fastigheten Skytten 2.

Fastigheten är belägen vid Solna Centrum på Skytteholmsvägen 14-18 och omfattar 4 300 kvadratmeter kontor. Byggnaden uppfördes på 1960-talet och största hyresgäst är Svenska kyrkan.

Köpeskillingen uppgår till 111 mkr och köparen tillträdde i samband med avtalsskrivningen den 15 december.

Johanna Skogestig
Chef fastighetsinvesteringar
Tel: 073-068 75 17
E-post: johanna.skogestig@vasakronan.se    

Rebecca Liljebladh Thorell

Projektledare kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Media

Skytten 2 28344 MG 6100

Skytten 2 28344 MG 6100

Fotograf: Gustav Kaiser

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 112 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 181 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se