Vasakronan säljer för 111 mkr i Solna

Vasakronan säljer för 111 mkr i Solna

Vasakronan har tecknat avtal med Sigillet Fastighets AB om försäljning av Fastigheten Skytten 2.

Fastigheten är belägen vid Solna Centrum på Skytteholmsvägen 14-18 och omfattar 4 300 kvadratmeter kontor. Byggnaden uppfördes på 1960-talet och största hyresgäst är Svenska kyrkan.

Köpeskillingen uppgår till 111 mkr och köparen tillträdde i samband med avtalsskrivningen den 15 december.

Johanna Skogestig
Chef fastighetsinvesteringar
Tel: 073-068 75 17
E-post: johanna.skogestig@vasakronan.se    

Rebecca Liljebladh Thorell

Projektledare kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Media