Vasakronan säljer fem fastigheter i Göteborg

2012-07-04

Vasakronan säljer fem fastigheter i Göteborg till Wallenstam för 408 mkr. Fastigheterna omfattar totalt 13 000 kvadratmeter och frånträde sker den 3 september. Genom försäljningen skapar Vasakronan utrymme för nya förvärv och projekt

Fastigheterna ligger centralt belägna i Göteborg och omfattar totalt 13 000 kvadratmeter uthyrbar area. Tre av fastigheterna, Inom Vallgraven 15:1, 16:24 och 16:25, ingick som en del av det bestånd som Vasakronan förvärvade av Diligentia tidigare i år.

Fredrik Wirdenius, vd Vasakronan, kommenterar affären:

– Vasakronan fortsätter att göra många fastighetsaffärer. Det är ett sätt att ständigt höja kvaliteten på vårt fastighetsbestånd och en viktig förklaring till vår goda lönsamhet. Med försäljningen av de här fastigheterna skapar vi ekonomiskt utrymme och beredskap för nya förvärv och projekt.

De fastigheter som säljs är:

  • Inom Vallgraven 21:11, Vallgatan 42, Östra Hamngatan 45

  • Inom Vallgraven 15:1, Drottninggatan 26/Korsgatan 2-6/Södra Hamngatan 25/Frimuraren

  • Inom Vallgraven 16:6, Södra Hamngatan 17 – 23

  • Inom Vallgraven 16:24, Korsgatan 3

  • Inom Vallgraven 16:25, Drottninggatan 22/Korsgatan 5

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd  Vasakronan
Tel: 070-553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se 

Lars Johnsson
Chef fastighetsinvesteringar/vvd
Tel: 070-968 15 15
E-post: lars.johnsson@vasakronan.se     

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 80 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm (http://vasakronan.se/sok-lokal/stockholm), Uppsala (http://vasakronan.se/sok-lokal/uppsala), Göteborg (http://vasakronan.se/sok-lokal/goteborg), Malmö (http://vasakronan.se/sok-lokal/malmo) och Lund (http://vasakronan.se/sok-lokal/lund). Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 192 fastigheter med en total area på cirka 2,6 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se