Vasakronan säljer fastighet i Täby för 90 mkr

Vasakronan har tecknat ett avtal med Kvarnstenens Fastighets AB om överlåtelse av Hingsten 1 i Täby. Fastigheten omfattar cirka 6 000 kvadratmeter uthyrbar area och köparen tillträder fastigheten omedelbart.

Hingsten 1 ligger en knapp kilometer från Täby centrum norr om Stockholm. Byggnaden uppfördes 1999 åt Läkemedelsbolaget Novartis som fortfarande hyr hela fastigheten.

– Det här är den enda fastigheten Vasakronan äger i Täby och vi säljer för att vi vill prioritera de marknader där vi har en starkare närvaro, säger Fredrik Wirdenius, vd på Vasakronan.


För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Wirdenius
Vd
Tel: 070- 553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se

Lars Johnsson
Chef fastighetsinvesteringar/vvd
Tel: 0709-68 15 15
E-post: lars.johnsson@vasakronan.se