Vasakronan säljer fastighet i Malmö

Vasakronan säljer fastighet i Malmö


Vasakronan säljer en fastighet på Davidhallsgatan vid Triangeln i Malmö till den nybildade bostadsrättsföreningen Gråbjörnen för 66 Mkr. Försäljningspriset är drygt 25 procent över den senaste värderingen. Fastigheten Gråbjörnen 11 är på cirka 4 300 kvm och innehåller bostäder, kontor och butiker.


– Denna fastighet ingick i ett tidigare förvärv från Gotic och har en majoritet av bostäder, kommenterar Anders Kjellin, regionchef för Vasakronan i Öresundsregionen. Detta följer vår strategi att koncentrera fastighetsinnehavet till mer renodlade kommersiella lokaler.


Vasakronan är ett av de ledande fastighetsföretagen i centrala Malmö och är den största aktören på kommersiella lokaler i city och citynära lägen. Kundstrukturen är en blandning av privata och offentliga kontorshyresgäster. Dessutom finns ett stort inslag av butiker.


Vasakronan har 34 fastigheter i Malmö med cirka 335 000 kvadratmeter lokalarea.


För vidare information vv kontakta:


Anders Kjellin, regionchef Öresund 040-691 71 10
Andreas Meyer, chef Marknadsplats Öresund 040-691 71 12
Bengt Möller, informationsdirektör 08-783 21 09