Vasakronan säljer fastighet i Malmö

2012-08-31

Vasakronan har sålt fastigheten Claus Mortensen 34 till Jyma Fastigheter för ett underliggande fastighetsvärde om 52,5 mkr. Den uthyrbara arean är cirka 2 900 kvadratmeter. Köparen tillträder fastigheten idag, den 31 augusti, 2012.

Claus Mortensen 34 är en restaurangfastighet belägen vid Stortorget i Malmö. Fastigheten är fullt uthyrd och 85% av den uthyrningsbara ytan utgörs av restaurang. De största hyresgästerna är Restaurang Mosaik, Etage och Café Mäster Hans.

Vasakronan förvärvade två moderna fastigheter i Västra Hamnen 2011 och i juni 2012 köptes Bassängkajen på Universitetsholmen. Parallellt med detta har ett antal mindre fastigheter i Malmö avyttrats. Försäljningen av Claus Mortensen 34 är en naturlig del i Vasakronans ambition att höja kvaliteten på beståndet i Malmö.

Fredrik Wirdenius
Vd  Vasakronan
Tel: 070-553 80 62
E-post: fredrik.wirdenius@vasakronan.se 

Lars Johnsson
Chef fastighetsinvesteringar/vvd
Tel: 070-968 15 15
E-post: lars.johnsson@vasakronan.se     

Dokument och länkar

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 80 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm (http://vasakronan.se/sok-lokal/stockholm), Uppsala (http://vasakronan.se/sok-lokal/uppsala), Göteborg (http://vasakronan.se/sok-lokal/goteborg), Malmö (http://vasakronan.se/sok-lokal/malmo) och Lund (http://vasakronan.se/sok-lokal/lund). Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 199 fastigheter med en total area på cirka 2,6 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se