Vasakronan säljer bostadsbyggrätter på Telefonplan

Vasakronan säljer bostadsbygg-
rätter på Telefonplan

Försäljningen avser Telefonfabriken 7 med byggrätter för bostäder. Köpare är Einar Mattsson Projekt och köpeskillingen uppgår till 210 mkr.

På Telefonplan i Stockholm har Vasakronan ett engagemang som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Över tid har man framgångsrikt omvandlat platsen från industrikvarter till en levande stadsdel med kontor, bostäder och service.

Nu har en ny detaljplan arbetats fram för den nordöstra delen av Telefonfabriken 1. I den nya detaljplanen har en fastighet, Telefonfabriken 7, styckats av. Detaljplanen vann laga kraft i oktober 2017 och innebär att den befintliga matsalsbyggnaden, hus 10, rivs för att göra plats för byggrätter.

Detaljplanen medger bostadsbyggnation om 14 000 kvadratmeter, varav 12 000 kvm avser bostäder. 2 000 kvadratmeter avser centrumändamål.

Köparen tillträder fastigheterna när Vasakronan har färdigställt ledningsflytt och den befintliga byggnaden har rivits, ett arbete som bedöms vara avslutat senast i början av andra kvartalet 2019.

Verkställande direktör Johanna Skogestig 073-068 75 17 · 08-566 206 10 johanna.skogestig@vasakronan.se
Kommunikationschef Rebecca L Thorell 072-222 15 09 · 08-566 205 09 rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se