Vasakronan säljer bostadsbyggrätter på Telefonplan

Vasakronan säljer bostadsbyggrätter på Telefonplan

Försäljningen avser Telefonfabriken 7 med byggrätter för bostäder. Köpare är Einar Mattsson Projekt och köpeskillingen uppgår till 210 mkr.

På Telefonplan i Stockholm har Vasakronan ett engagemang som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Över tid har man framgångsrikt omvandlat platsen från industrikvarter till en levande stadsdel med kontor, bostäder och service.

Nu har en ny detaljplan arbetats fram för den nordöstra delen av Telefonfabriken 1. I den nya detaljplanen har en fastighet, Telefonfabriken 7, styckats av. Detaljplanen vann laga kraft i oktober 2017 och innebär att den befintliga matsalsbyggnaden, hus 10, rivs för att göra plats för byggrätter.  

Detaljplanen medger bostadsbyggnation om 14 000 kvadratmeter, varav 12 000 kvm avser bostäder. 2 000 kvadratmeter avser centrumändamål.

Köparen tillträder fastigheterna när Vasakronan har färdigställt ledningsflytt och den befintliga byggnaden har rivits, ett arbete som bedöms vara avslutat senast i början av andra kvartalet 2019.

För mer information, vänligen kontakta: 

Johanna Skogestig
Chef fastighetsinvesteringar
Tel: 073-068 75 17
E-post: johanna.skogestig@vasakronan.se    

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se