Vasakronan säljer bostadsbyggrätter i Västra Brotorp, Sundbyberg, för 206 mkr

2014-12-10

Försäljningen omfattar bostadsbyggrätter motsvarande totalt cirka 28 000 ljus BTA. Köpare är Besqab och Ikano Bostad.

Västra Brotorp ligger norr om Stockholm mellan Järvastaden i Solna och Ursvik i Sundbyberg. Gällande detaljplan omfattar byggrätter för bostäder motsvarande nio flerbostadshus och 38-45 småhus.

Ikano Bostad förvärvar flerbostadsdelen och Besqab småhusdelen.

– Vasakronan är en stor markägare, säger Per Thiberg, chef fastighetsutveckling och uthyrning. Vi utvecklar kontinuerligt färdiga detaljplaner för bostäder i de lägen som inte lämpar sig för kontor eller handel – som till exempel Västra Brotorp. Enbart i Stockholm har vi ett markinnehav, helt eller delägt, som motsvarar knappt 7 000 bostäder. Just nu är bostäder hett efterfrågade och därmed efterfrågan på bostadsbyggrätter stor.

Köpeskillingen är beräknad utifrån ett fastighetsvärde om totalt 206 miljoner kronor.

Vasakronan frånträder fastigheterna när fastighetsbildningen vunnit laga kraft.

För mer information, vänligen kontakta:


Per Thiberg
Chef fastighetsutveckling och uthyrning
Tel: 070–211 91 92
E-post: per.thiberg@vasakronan.se

Rebecca Liljebladh Thorell

Projektledare kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Om Vasakronan

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 90 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm (http://vasakronan.se/sok-lokal/stockholm), Uppsala (http://vasakronan.se/sok-lokal/uppsala), Göteborg (http://vasakronan.se/sok-lokal/goteborg), Malmö (http://vasakronan.se/sok-lokal/malmo) och Lund (http://vasakronan.se/sok-lokal/lund). Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 188 fastigheter med en total area på cirka 2,5 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se